Verbond van Verzekeraars: voor ruim kwart miljard meer schade door klimaatverandering

Gepubliseerd op:
22 september 2017

Afgelopen week publiceerde het Verbond van Verzekeraars het rapport ‘Hoofd boven water: verzekeren van schade door een veranderd klimaat’. Daarin staat dat er jaarlijks voor ruim een kwart miljard euro meer schadelast zal zijn door de gevolgen van klimaatverandering. Het rapport gaat hier uitgebreid op in. Verder noemt het Verbond Rainproof als goed voorbeeld van een initiatief dat maatregelen adviseert om zo Amsterdam regenbestendig te maken en schadelast te verminderen. Een mooi compliment!

Hier vatten we de belangrijkste punten uit het rapport op gebied van extreme regen voor je samen.

Schade door regen meest voelbaar voor particulieren

Nieuwe berekeningen van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) laten zien dat – zonder maatregelen – de schade op auto-, opstal- en inboedelverzekeringen voor bedrijven en particulieren met ruim een kwart miljard euro per jaar toeneemt. Dit is van toepassing in het meest extreme klimaatscenario. Oorzaak van deze schadelast is extreem weer zoals storm, hagel, regen, droogte, bliksem en overstroming. De grootste oorzaak van de toename in schadelast, als alle verschillende verzekeringen bij elkaar worden opgeteld, zal extreme hagel zijn. Geen regen dus. Toch is (extreme) regen het meest voelbaar voor particulieren met toenemende schadelast in inboedel- en opstalverzekeringen.

Aanbevelingen van het Verbond

Het Verbond van Verzekeraars geeft in haar rapport 12 aanbevelingen voor verzekeraars om ons beter weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatveranderingen. Hieronder volgt een aantal aanbevelingen over extreme regen. Sommige van deze aanbevelingen komen overeen met de lessen uit ons impactproject: ’samen met verzekeraars naar een regenbestendige stad’.

  • Verzekeraars moeten hun klanten wijzen op risico’s, en adviezen geven om de kans op schade door extreem weer te verkleinen. Hierbij noemt het Verbond van Verzekeraars Amsterdam Rainproof als platform.
  • Er moet een efficiënte manier komen voor het delen van data. Hiermee kunnen we beter van gebeurtenissen leren en goede maatregelen uitvoeren. Dit was overigens ook een van de belangrijkste conclusies uit ons eerdergenoemde impactproject.
  • Er moet een onderzoek starten naar de dekking van schade door extreme regen overspoelde beken, sloten en grachten. Op dit moment dekken verzekeraars alleen schade door regenwater dat binnenstroomt van dak, tuin en straat.

Centraal Beheer Achmea

Even terugkomend op de eerste aanbeveling ‘verzekeraars moeten hun klanten wijzen op risico’s, en adviezen geven om de kans op schade door extreem weer te verkleinen’: de tips van Rainproof verschenen onlangs in het online magazine van Centraal Beheer Achmea. De verzekeraar wil zich graag inzetten voor al haar klanten die te maken hebben met wateroverlast.

Omdat de verzekeraar hier wel wat hulp bij kan gebruiken, werkt Centraal Beheer samen met Amsterdam Rainproof. Op die manier kan Centraal Beheer rekenen op de kennis, het netwerk en de steun van Rainproof. Iets wat hard nodig is om zoveel mensen te bereiken met haar regenbestendige boodschap!

Benieuwd naar het volledige rapport van het Verbond van Verzekeraars? Bekijk dan de online versie via deze link.