Vernieuwde Brink is klaar

Gepubliseerd op:
20 mei 2019

De vernieuwde Brink, de centrale plek in Betondorp is klaar. Dit plein is nu Rainproof! Vrijdag 10 mei is de opening van de Brink feestelijk gevierd. Met een korte toespraak van Stadsdeelbestuurder Maarten Poorter, live muziek van Nederlandse bodem, een groenmarkt, informatiekramen, workshops, heerlijke hapjes en drankjes van lokale ondernemers en nog veel meer… Ook heeft Groetje Groen in samenwerking met woningbouwverenigingen Ymere en Eigen Haard plantjes uitgedeeld aan bewoners van Betondorp.

De renovatie van de Brink is onderdeel van het groot onderhoud van de openbare ruimte in Betondorp. Met de afronding van de Brink is een nieuwe mijlpaal bereikt. Het plein is nu klaar voor de toekomst dankzij de nieuwe inrichting en het krattensysteem dat onder het plein is aangelegd.

Opening Mirko Brink - Betondorp

Ondergrondse waterberging

De Brink is nu een ideale plek om regenwater op te slaan. Dit is belangrijk omdat Betondorp maar liefst vijf meter onder zeeniveau ligt, waardoor er na zware regenval vaak wateroverlast ontstaat. Op de Brink is gekozen voor een ondergrondse oplossing: waterberging in kunststof kratten van Wavin. De regenpijpen van omliggende gebouwen komen op het plein uit. Ook komt het regenwater via straatkolken en de speciaal ontworpen “Goot Steen” in het midden van het plein terecht in het grote ondergrondse krattenveld. Dit krattenveld staat in verbinding met het grondwater en met een drainagesysteem, een systeem waardoor het water langzaam wegzakt in de ondergrond. Hierdoor wordt het riool ontzien. Het plein is in het midden lager aangelegd dan aan de randen. Zo kan bij heel zware buien, als de kratten zijn volgelopen, het water op het midden van het plein blijven staan zonder al te veel overlast te veroorzaken voor omwonenden.