Video rainproof tuinactie online

Gepubliseerd op:
26 april 2018

In april pakten we samen met 31 vrijwilligers in één keer tien voortuinen aan in Amsterdam Noord. Het doel: de Heggerankweg waterbestendiger, leefbaarder en groener maken. Het resultaat:  

  • 474 tegels eruit
  • 100 planten erin
  • 10 kruiwagens grond verwijderd
  • 115 zakken tuinaarde toegevoegd
  • 1 regenpijp afgekoppeld van het riool

 

Het grootste deel van de geselecteerde tuinen waren in verval geraakt doordat de bewoners zelf niet in staat zijn om voor het onderhoud te zorgen. Naast de vergroening van de wijk werd hiermee ook een maatschappelijk doel nagestreefd. Naast deze videocompilatie hebben we ook een mooi foto verslag van deze dag op onze Facebookpagina. 

De actiedag was een samenwerking van Eigen Haard, Sociaal Tuinieren, Stichting Present, Rode Kruis en Amsterdam Rainproof.