Zijn bewoners bereid om extra rainproof maatregelen te nemen op eigen terrein?

Gepubliseerd op:
11 januari 2021

Het regent vaker harder. Om de stad Amsterdam bestand te maken tegen deze steeds vaker voorkomende hoosbuien moeten we samen aan de slag. In openbare ruimte én op privaat terrein. Met z’n allen kunnen we de sponswerking vergroten en Amsterdam transformeren tot een stad die slim hoosbuien naar z’n hand zet. Gebouwen, asfalt en betegelde tuinen – er gaat geen druppel doorheen. Daarom is van ons allemaal een extra inspanning nodig om de leefkwaliteit van de stad te behouden. Maar zijn we daar wel klaar voor? Willen bewoners wel maatregelen nemen om hun omgeving aan te passen aan de klimaatverandering?

Onderzoek bewoners De Baarsjes

Katrice Krijnen heeft onderzoek gedaan naar de ontvankelijkheid van bewoners van De Baarsjes om Rainproof maatregelen te nemen. Ze heeft een bewonersonderzoek gedaan en verschillende maatregelen geëvalueerd op effectiviteit.

“De ontvankelijkheid voor effectieve regenbestendige maatregelen op privéterrein in de wijk De Baarsjes, Amsterdam.”

Zijn inwoners van Amsterdam, De Baarsjes, bereid om bij te dragen aan het vergroten van de weerbaarheid van de stad tegen extreme neerslag door maatregelen op eigen terrein te nemen? Die vraag staat centraal in dit onderzoek. Wat blijkt? Veel bewoners zijn zich bewust van de problemen rondom regenbestendigheid van hun buurt. Veel ondervraagden hebben zelf wateroverlast ervaren. Echter worstelen ze nog met de vervolgstap. Moeten zij zelf maatregelen nemen? Of is dit een gezamenlijk probleem en is het de verantwoordelijkheid van de gemeente om maatregelen te nemen? Transparantie en communicatie met bewoners is belangrijk. Het verstrekken van advies op maat is van groot belang. Hoe doeltreffend zijn de maatregelen? De dialoog aangaan en kennis overdragen. Koplopers kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Advies

Voor het verbeteren van de ontvankelijkheid van de bewoners, moeten verschillende punten worden overwogen. In de eerste plaats moeten bewoners met soortgelijke ideeën en vragen elkaar zien te vinden (of gekoppeld worden door een externe partij). Door samen te werken blijft men elkaar motiveren en activeren. Bewoners zijn terughoudend als het aankomt op het nemen van voor hun onbekende maatregelen voor eigen situatie. Dus een goede informatievoorziening of voorbeelden in de stad zijn van groot belang om deze hobbel weg te nemen. Het is ook belangrijk dat bewoners zich bewust zijn van de effectiviteit en de kosten van maatregelen om een weloverwogen keuze te maken.
Transparantie van taken, verantwoordelijkheden en keuzes van partijen als de gemeente, Waternet en Amsterdam Rainproof zou bewoners ook positief kunnen stemmen in het nemen van regenbestendige maatregelen. Communicatie over (mogelijke) barrières zou ook nuttig kunnen zijn om bewoners voor te bereiden. Een gemeente die klimaatadaptatie bevordert op het gehele juridische en organisatorische niveau, zorgt ook voor een meer algemene bewustwording en acceptatie bij bewoners.
Nieuwsgierig geworden naar dit onderzoek? Lees het gehele onderzoek op de site van de TU Delft.