Zuidas krijgt ondergronds 'zwembad'

Gepubliseerd op:
10 december 2015

Zuidas krijgt een ondergrondse waterberging. Bij de fietsparkeergarage onder het Gustav Mahlerplein komt een bak waar 750 000 liter regenwater in past. Dat is bijna net zoveel als een normaal 25 meter zwembad. 

Waarom een regenwaterberging?

De komende jaren staan er veel ontwikkelingen op de planning. Er komen nieuwe kantoren, woningen en winkels waardoor sloten worden gedempt en er meer verharding komt. De sponswerking van de Zuidas vermindert. Hierdoor kan het regenwater minder gemakkelijk de grond in.

Berging voor hevige buien

De ondergrondse berging ligt aan de noordkant van de fietsparkeergarage. De berging vangt via een overstort het regenwater op dat niet in de hemelwater rioolbuis past. Dus alleen bij hevige regenbuien stroomt het ondergrondse zwembad vol. Als de bui voorbij is, wordt het water weggepompt via de Boelegracht. Het grootste deel van het jaar is de berging gevuld met slechts een klein laagje water. 
Waterberging mahlerplein
De waterberging onder het Gustav Mahlerplein (rechtsboven). ©Dienst Zuidas