Nieuws

Het NK Tegelwippen 2022 is gestart! Vanaf 21 maart t/m 31 oktober 2022 kunnen alle gemeenten in Nederland meestrijden om ‘de Gouden Tegel’.

Nog even en het NK Tegelwippen gaat weer van start. Doe je mee? Amsterdam gaat weer tegels wippen. Van 21 maart t/m 31 oktober barst de strijd los rondom het NK Tegelwippen.

De eerste opleiding om Rainproof Coach te worden is een feit. Samen met Natuur & Milieuteam Zuid worden Rainproof coaches opgeleid.

De ontwikkelingen rondom het infiltreren van hemelwater en ondergrondse waterberging volgen en elkaar snel op. Dat is maar goed ook.

Dat het klimaat verandert, weten we inmiddels wel. De vraag die wij steeds vaker horen is: Hoe zorgen we ervoor dat Amsterdam een fijne, leefbare stad blijft? Nu en in de nabije toekomst?

Weet je nog? Eind december vroegen we jou om mee te rappen in het Glazen Huis te Amersfoort. Dit is de plek waar radio-dj’s zich lieten opsluiten om aandacht te vragen voor klimaatverandering.

In 2021 zijn we ons nog meer bewust geworden van de gevolgen van extreem weer. De urgentie om ons aan te passen (klimaatadaptatie) is hoog. Door onze krachten te bundelen krijgen we samen veel voor elkaar. Bedankt voor jullie samenwerking in 2021, op naar 2022.
Dit jaar radio-dj’s zich weer laten opsluiten in het Glazen Huis, maar ook rainproof is aanwezig. Op 21 december bemant (Amersfoort) Rainproof een van de kleinere glazen huizen in Amersfoort.

Extreme regen, hitte, droogte
Dankzij rainproof ben ik steeds meer op de hoogte

Klimaatverandering is al gaande
We moeten nu aan de slag voor elke nabestaande

Het duizendste geveltuintje van 2021 in Amsterdam is aangelegd. Woensdag 24 november is Pim Boon, de kersverse eigenaar van de duizendste geveltuin geworden.

Tijdens de Nationale Boomfeestdag zijn de Amsterdamse schoolpleinen weer wat groener geworden. Schoolpleinen worden zo niet alleen uitdagender voor de kinderen, maar ook beter bestand tegen het extreme weer.

Rainproof programma strateeg en medeopzetter Lot Locher gaat zich internationaal inzetten voor een klimaatadaptieve en toekomstbestendige omgeving.