Nieuws

Het regent vaker harder. Om de stad Amsterdam bestand te maken tegen deze steeds vaker voorkomende hoosbuien moeten we samen aan de slag. In openbare ruimte én op privaat terrein.

Welke oplossingen maken het mogelijk om opgevangen regenwater te gebruiken op grote schaal? Tijdens de Sustainable Business Challenge (SBC) kunnen starters en studenten ervaring opdoen bij een duurzame business-case-competitie. Waternet stelde samen met Amsterdam Rainproof een casus op over klimaatadaptatie. Heb jij nog tips voor de studenten?

De gemeente Amsterdam stimuleert basisscholen om hun versteende, verouderde en saaie schoolpleinen te transformeren tot mooie, groene, beweeglijke, gezonde én rainproof schoolpleinen.

Het creëren van een klimaatbestendige stad vraagt om ingrepen in de openbare ruimte en op particuliere grond. Veel steden hebben daarom netwerken opgericht om deze ingrepen te stimuleren, het bewustzijn te vergroten en ervaringen uit te wisselen. Om samen aan de slag te gaan de stad klimaatbestendig én mooier te maken. In samenwerking met Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een interactieve tool ontwikkeld om de waarde van dergelijke netwerken te tonen.
Ken je dat? Je wilt graag duurzamer en slimmer gaan leven. Je wilt meer groen in de straat, misschien een minder hoge water- of elektriciteitsrekening? Schonere lucht, regenwater opvangen of een groen dak aanleggen? Kortom, je wilt iets doen tegen klimaatverandering én dat zonder dat de kosten de pan uitrijzen. Dan helpt de Duurzame Wegwijzer je op weg.
"Natuurvoorzieningen horen standaard in bouwbesluiten”, kopte het NRC in een artikel afgelopen week. “Nederland gaat de komende jaren flink op de schop. Ook in Amsterdam worden flinke stappen gezet om aan de grote behoefte van extra woonruimte te kunnen voldoen. Deze vraag naar nieuwe woning en de mede daardoor verder verdichtende stad oefent druk uit op de regenbestendigheid van de stad. "…als we zaken goed aanpakken biedt de bouwopgave een groot aantal kansen voor de natuur in verstedelijkt gebied.” – NRC.
Na een jaar lang analyseren van data en valideren in de praktijk is er een ‘inspiratiekaart buurtgroen’ gelanceerd: buurtgroen020.nl/inspiratiekaart. Deze kaart geeft 40 kansrijke (voornamelijk versteende) locaties in de openbare ruimte weer, die geschikt zijn voor de aanleg van een postzegelpark of buurttuin. Zit er een geschikte locatie bij jou in de buurt?
Tijdens het Rainproof Draait Door netwerkevent op 17 september heeft stadsdichter van Amsterdam, Gerschwin Bonevacia, live meegeschreven. Geschreven over hoe wij met zijn allen de stad Amsterdam regenbestendig maken. Over de voorbeelden op kleine en grote schaal, met een prachtig gedicht als resultaat: Regendagen

Tijd voor actie! Amstelveen Rainproof start met een eigen tegelservice pilot. Inwoners uit een specifiek gebied kunnen meedoen en gratis hun tegels laten ophalen door de gemeente. 

Het stadsbestuur van Amsterdam heeft duidelijke ambities op het gebied van duurzaam bouwen.

Amsterdam wipte in totaal 46.484 tegels, Rotterdam 47.942. Bij elkaar opgeteld zijn dat 94.426 tegels. Dat is ruim 1 hectare groen aangelegd in beide steden, oftewel groter dan het voetbalveld van de Johan Cruijf Arena!
Het begint altijd met een goed idee! En dat had mevrouw Linskens, een bewoonster van Tuttifruttidorp in Amsterdam Noord. Dankzij dit idee zijn er uiteindelijk 16 regentonnen geplaatst bij haar en haar buren, allen huurders bij woningcorporatie Rochdale.