Nieuws

Elke druppel telt! En daar is Aristide het helemaal mee eens. Hij is de oprichter van De Groene Hoogte en houdt zich bezig met allerlei verschillende projecten op het gebied van energiegebruik, recycling en voedselproductie. Vanochtend overhandigde hij dit prachtige sculptuur aan collega Anna.
Tijdens de ‘European Week of Regions and Cities’ is bekend gemaakt dat Amsterdam subsidie ontvangt voor de realisatie van blauw-groene daken op een viertal grote woningcorporatie gebouwen.
Begin 2016 is de regeling 'Amsterdamse Impuls schoolpleinen' gestart, met als doel om beter bespeelbare, groene en regenbestendige schoolpleinen te realiseren. Dit jaar krijgen 20 scholen de mogelijkheid om een ontwerp in te dienen voor de (her)inrichting van hun schoolplein.
Wie het Parool leest heeft het waarschijnlijk al gezien. Een groot artikel over de Rainproof excursie langs waterbestendige tuinen in de editie van 21 september. En daar zijn we best trots op!
Dinsdag 11 september is aan het college van Maassluis de eerste ‘Rainproof Maasluis folder’ overhandigd. Deze folder is speciaal ontwikkeld voor de gemeente Maassluis. Geïnspireerd door Amsterdam Rainproof is Marc van der Leeuw-Damee van gemeente Maassluis aan de slag gegaan met een unieke infographic.
Duurzaamheid is een standaard onderdeel van iedere nieuwe gronduitgifte of aanpassing van een bestaand erfpachtrecht. Lees meer in de hand-out: ‘Duurzaam bouwen in Amsterdam (kavel/gebouw niveau)’.
Betondorp ligt in de Watergraafsmeer, een polder 5 meter beneden zeeniveau. Een grote uitdaging dus als het gaat om de verwerking van regenwater. Om Betondorp rainproof te maken is onder andere op het Harkplein, een waterbergende groenstrook (een wadi) aangelegd.
Een regenton in elke geveltuin! Samen met Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael, Natuur en Milieuteam Zuid en bewoners spelen we in op de extreme weersomstandigheden. Om de regen- en droogteproblemen aan te pakken hebben zij zo veel mogelijk regentonnen geplaatst in geveltuinen, binnentuinen, hofjes en perken. Kortom de openbare ruimte.
Amsterdam groeit. De stad ontwikkelt zich in hoog tempo. De woningbouw opgave in en om Amsterdam is enorm! De thematische studie geeft handvatten over hoe Amsterdam de bouw van de woningen in de stad ook regenbestendig kan uitvoeren.

Voor het toepassen van regenbestendige maatregelen is onze partner Natuur & Milieuteam Zuid, op zoek naar bewoners in deze wijk. Groen stemt immers vrolijk.

De overhandiging van het Engelstalige Rainproof magazine is een feit!
Op donderdag 21 juni organiseerde Waternet tijdens het WeMakeTheCity festival het programma Normaal Amsterdams klimaat. Ruim zeventig vastgoedeigenaren, financierders, projectontwikkelaars, bouwers, overheden en pionierende initiatieven hebben samen de basis gezet voor het Normaal Amsterdams Klimaat.