Primaire tabs

Rainproof Betondorp

Door

Marcel Van Houten

Gepubliceerd op

1 oktober 2018

Het geplande groot onderhoud aan wegen en riolering in Betondorp was aanleiding om te kijken of de omgang met water in de buurt Betondorp niet op een andere, vernieuwende manier aangepakt kon worden. Hierbij hebben verschillende organisaties (o.a. Stadsdeel Oost, Waternet, Tauw en buurtbewoners) samengewerkt om tot nieuwe oplossingen te komen. Betondorp ligt in de Watergraafsmeer, een polder 5 meter beneden zeeniveau. Een grote uitdaging dus als het gaat om de verwerking van regenwater. In de wijk zijn een aantal kleinschalige, vernieuwende maatregelen in de openbare ruimte gepland die helpen om de buurt beter bestand te maken tegen extreme buien.

Drainagesysteem

In Betondorp komt een extra drainagesysteem. Dit zorgt voor een gemiddeld lagere grondwaterstand in de wijk. Regenwater krijgt hierdoor meer kans om te infiltreren daar waar verhard oppervlak wordt vervangen door groen.  

Wadi

Aan het eind van de Harkstraat en de Gaffelstraat, waar een klein pleintje is met een aantal bomen, realiseert Waternet en de Gemeente in het eerste kwartaal van 2017 een wadi. Door de straatprofielen van de aangrenzende straten aan te passen stroomt het regenwater richting de wadi. De wadi, slaat bij een extreme regenbui tijdelijk regenwater op waar het langzaam kan infiltreren in de bodem. Het geïnfiltreerde regenwater voert af via een drainagesysteem.

Waternet en de gemeente zijn voornemens om in een latere fase van de werkzaamheden een vergelijkbare waterbergingen aan te leggen in de pleinen van de Graanstraat en de Oogstraat.  

Kolkloze straat

De Sikkelstraat en de Kouterstraat zijn kleine straten in Betondorp. De vrachtwagen voor het onderhoud van de kolken (putten aan de straat) kunnen hier moeilijk rijden. Daarom is er voor gekozen om de straten kolkloos te maken. In plaats van de kolken komen er infiltratiegoten Deze voeren het regenwater af naar het drainagesysteem. 

Afschot naar de sloot

De Zaaiersweg ligt aan de rand van de wijk en grenst voor een groot deel aan een sloot. Voorheen verdween het regenwater van deze straat  in het riool. In de nieuwe plannen zal de weg kolkloos aangelegd worden. Het water zal dan dus niet meer op het riool afstromen maar richting de sloot. Tijdens extreme buien wordt het riool op deze manier minder belast.

Wanneer?

Het groot onderhoud wordt uitgevoerd in drie fases.

Het werk in fase 1 (het gebied tussen de Zaaiersweg, de Veeteeltstraat, de Brinkstraat en de Middenweg) is inmiddels afgerond. Op 1 oktober zijn de werkzaamheden van fase 2 en 3 (het gebied tussen de Veeteeltstraat, de Brinkstraat, de Middenweg, Onderlangs en de Duivendrechtselaan) gestart bij de Brink, het centrale plein in Betondorp. Het hele project duurt tot in 2021. Op de hoogte blijven van de gehele planning en alle werkzaamheden, bekijk de site website van Amsterdam.nl.

Peilstok

Het project Rainproof Betondorp kreeg op 28 november 2014 de peilstok uitgereikt door juryvoorzitter Pier Vellinga. De Peilstok is een prijs van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor inspirerende oplossingen om waterrobuust en klimaatbestendig te bouwen. 

Benieuwd hoe dit project is ontstaan en uitgevoerd? Weten hoe het is georganiseerd en welke kansen en belemmeringen het project met zich meebracht?

Lees dan het Interview met Tim Boogaard en Marcel van den Houten over Rainproof Betondorp

Wat denk jij?

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Status

In ontwikkeling

Dit gaat over een rainproof

BuurtBuurt

En dit moet ook rainproof

Praat mee