Primaire tabs

Infiltratiekratten

Infiltratiekratten

Infiltratiekratten zijn ondergrondse bodeminfiltratievoorzieningen. Deze kunststofkratten zijn omhuld met geotextiel om dichtslibben te voorkomen. 

Aan de slag!

Ze nemen bovengronds geen ruimte in en hebben een grotere opslagcapaciteit dan bovengrondse bodeminfiltratievoorzieningen. Er kan dus meer regenwater gebufferd worden en vertraagd afgegeven worden aan het grondwater. Er zijn infiltratiekratten in diverse afmetingen: voor individuele huizen tot aan voorzieningen voor hele stadswijken.

De kratten kunnen bijvoorbeeld toegepast worden in tuinen, onder wegen, sportvelden en parkeergarages, wat dubbel grondgebruik mogelijk maakt. Door de extra infiltratie treedt minder droogteschade, bodemdaling en verzilting op.

Schematische doorsnede infiltratiekratten
Schematische doorsnede van infiltratiekratten onder de weg.

Afkoppelen met de hydroblob
Afkoppelen van regenwater in de tuin met de Hydroblob. ©Merlijn Michon.

Bijkomende effecten

Waterkwaliteit      
Multifunctioneel ruimtegebruik      
Constructiekosten    
Onderhoud/beheer kosten    

Data

Afmetingen: Klein percentage van het aangrenzende oppervlak
Toepassing: Kan ook toegepast worden in weinig doorlaatbare grond en met minder beschikbare ruimte
Voordeel: Vergt weinig ruimte
Nadeel: Schoonmaak en onderhoud zijn noodzakelijk

Aan de slag!