Primaire tabs

Klimaatbestendig wonen Overtoomse Loft

Door

SMARTLAND

Gepubliceerd op

20 april 2017

Het project Overtoomse Loft is ontworpen vanuit vier achterliggende doelen: Unieke woonruimte; Ruimte voor samenleven; Integratie van architectuur en natuur en Proces van samenwerken.

 

Overtoomse Veld ondergaat een ingrijpende transformatie naar een verdichte, meer levendige stedelijke omgeving. De natuur moet mee in deze stedelijke ontwikkeling, van uitgebreid naar verdicht hoogwaardig ecologisch groen. In het gebouw gebruiken we een aantal van deze karakteristieken om een unieke identiteit te genereren: maximaal natuurlijk beeld met variatie en dynamiek in contrast met de hoogwaardige architectuur. 

 

Rainproof dak en binnentuin

Het dak en de binnentuin vangen regenwater op, en voeren het vertraagd af naar de riolering. Daarmee vermindert het gebouw de piekbelasting op het rioolstelsel. De vegetaties op het dak en de binnentuin maken gebruik van dit regenwater. Water opgeslagen in het substraatlaag verdwijnt door verdamping via de vegetatie en stroomt daarmee niet in het rioolstelstel.

 

Groenontwerp

In het gebouw zijn verschillende groene deelvlakken ontworpen. Allen met een andere positie, een andere betekenis en een ander microklimaat. De substraten van de groenvlakken zijn in principe veenbodem. Zeker op basis van regenwater als watervoorziening zal dit een vrij voedselarme en daarmee soortenrijke situatie op kunnen leveren. Daarin planten we soorten die thuishoren in het veenlandschap, watervegetaties van ondiep water met humeuze bodems, venige oevervegetaties, bloemrijke hooilanden, aansprekende soorten uit de ondergroei van broekbos en enkele meerstammige bomen. De bijzondere omstandigheden op verschillende locaties op en in het gebouw, wat betreft wind, water, zonlicht en kunstmatig licht, bieden een spectrum aan mogelijkheden.

   Smartland Rainproof watersysteem

Het project Overtoomse Loft is ontworpen door Olaf Gipser Architects en Ulrich Architectuur, in samenwerking met SMARTLAND en Vista. 

 

Locatie: Postjesweg, Amsterdam

 

Status

In ontwikkeling

Dit gaat over een rainproof

GebouwGebouw

Labels

Waar: 

En dit moet ook rainproof

Praat mee