Adviesrapport wateroverlast tuincomplex Rust en Vreugd

De werkgroep wateroverlast Rust en Vreugd heeft als taak de wateroverlast op het tuincomplex in kaart te brengen, oorzaken ervan op te sporen en tot een advies voor een oplossing van dit probleem te komen. Het rapport bevat adviezen voor het verenigingsbestuur en voor individuele tuinders om wateroverlast te voorkomen.