De economische illustratie

De economische illustratie geeft inzicht in de mogelijke schade bij een wolkbreuk en de effectiviteit, kosten en baten van regenbestendige maatregelen in Amsterdam. Het doel van de illustratie is om mensen die wonen en werken in Amsterdam in beweging te krijgen voor het meenemen van regenbestendige maatregelen bij al hun fysieke aanpassingen in de stad.

Lees meer over de aanpak en methodiek in het artikel van Water Governance

Naar verwachting wordt de economische illustratie begin 2018 opgeleverd.