KNMI: Ons klimaat verandert. Feiten en cijfers voor Amsterdam

Het KNMI onderzocht voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam de klimaatverandering in Amsterdam. Wat wij van Rainproof al hadden verwacht, is nu te onderbouwen met feiten & cijfers: klimaatverandering heeft inderdaad aantoonbaar effect op de stad Amsterdam. Lees verder!

Klimaatverandering in Amsterdam

De veranderingen in het klimaat gaan sneller dan verwacht. En ook al is Nederland een klein land, het klimaat verschilt per regio. Om het effect van klimaatverandering op Amsterdam aan te tonen, staan hieronder enkele lokale feiten & cijfers uit het onderzoek:

  • Sinds 1950 steeg de gemiddelde temperatuur met 1,6 graden Celsius;
  • Het aantal zomerse dagen (25 °C of warmer) is sinds 1950 meer dan verdubbeld. Van 9 dagen naar 20 dagen;
  • Een stijging tot 40 zomerse dagen wordt verwacht in 2085;
  • De hoeveelheid regen nam sinds 1901 toe met 25%. Van 768 mm per jaar naar 933 mm per jaar.

De kans op een hevige wolkbreuk

Een opmerkelijke – en voor Rainproof relevante – statistiek is die van de kans op een hevige wolkbreuk. In het onderzoek is in een grafiek de hoogste waargenomen neerslag in Nederland in een half uur tijd ingetekend. Dit was op 28 juli 2014 (63,8 mm). Volgens de oude statistiek kwam een dergelijke hoeveelheid minder dan eens in de 1.500 jaar voor op een willekeurige plek in ons land. Volgens de nieuwe statistiek eens in de 370 jaar. Dit is vier keer zo vaak!

Verontrustende verwachtingen van het KNMI

De feiten & cijfers liegen er niet om: klimaatverandering heeft nu al veel effect op de stad Amsterdam. Ook de verwachtingen van het KNMI zijn niet mis. Zo zou door opwarming van de aarde de totale hoeveelheid neerslag in korte tijd nog veel heftiger kunnen worden. Als het klimaat tijdens een dergelijke bui 2 graden warmer zou zijn, dan neemt de totale hoeveelheid neerslag namelijk met 27% toe. Verontrustend dus!

Amsterdam Rainproof

Waar wij al enkele jaren druk mee bezig zijn, zal door het onderzoek van het KNMI alleen maar een boost krijgen: het regenbestendig maken van Amsterdam. Dit doen we door bewoners, bedrijven en kennisinstellingen te voorzien van kennis, tools en mogelijkheden om met elkaar in contact te komen. Er zijn veel maatregelen die vandaag nog genomen kunnen worden om de effecten van klimaatverandering voor te zijn. Belangrijkste hierin is de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Elke druppel telt!

Het KNMI maakte een mooie presentatie van het onderzoek. Bekijk het hier: ‘Ons klimaat verandert. Feiten en cijfers voor Amsterdam.

Bezoek je deze pagina via mobiel/tablet? Klik dan even op ‘Bekijk in browser’ als je de presentatie niet goed kan openen.

KNMI presentatie: Ons klimaat verandert.