Projecten

Project

'Groene daken verkoelen de omgeving', dat hoor en lees je vaak. Hoe véél precies wordt wetenschappelijk onderzocht op het Blauw-Groene dak van gebouw 002 op het Marineterrein. Er wordt in detail gekeken naar de waterhuishouding en energiestromen in groene, en blauw-groene (polder-)daksystemen, die vergeleken worden met traditionele zwarte daken.

Project

De gevelbak is multifunctioneel en dient als wateropslag, plantenbak, wormen- en compostbak én bankje. De gevelbak is zo ontworpen dat hij precies past binnen de geveltuin afmetingen van de meeste grote steden.

Project
Voor de Rooseveltaan wordt een hemelwaterbergingsvoorziening onder de trambaan onderzocht, ontworpen en uitgewerkt.
Project
Een langwerpige grindstrook met daaronder een drainagesysteem zorgt voor een betere afvoering van het regenwater en een gemiddeld lagere grondwaterstand.
Project

Met buurtbewoners en vrijwilligers is een braakliggende speeltuin met voornamelijk bouwzand en tegels omgetoverd tot een stadsmoestuin. Hier is een voedsel- en waterkringloop tot stand gebracht die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk afval- en restproducten overblijven.

Project
Op de Zuidas ligt een polderdak. Dit dakpark is 2150 m2 groot waarvan 1600m2 groen, waar alle medewerkers en bewoners van het pand van kunnen genieten.
Project

Het in beeld brengen van de gevolgen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in het Amsterdamse havengebied.

Project

Door een groen dak, infiltratieblokken en een gescheiden rioolstelsel is er in dit zeer laaggelegen deel van de Jordaan geen overstroming meer in de bebouwing.

Project

Na hevige regenval bleven er plassen liggen in het Park en de Tuin van Darwin. De afdeling Groen van stadsdeel Oost heeft daarom met vereniging Vrienden van het Park van Darwin wadi's en speelse heuvels aangelegd.

Project

Op het 160 vierkante meter dak van het Jan Bommerhuis, ook wel ‘Floor’ genoemd, komt het Polderdak systeem. Tijdens een regenbui slaat het dak regenwater op en op het moment dat de bui voorbij is kan het water afvoeren.

Project

Towards Nature Permaculture Hovenier veranderde het verharde schoolplein van Laterna Magica School in IJburg tot een groen en rainproof schoolplein.

Project
Het ontwerp van het Overtoomse Loft bstaat uit hoogwaardig groen op allerlei niveaus. De vegetatie op het dak en in de binnentuin gebruikt het regenwater. Water opgeslagen in het substraatlaag verdwijnt door verdamping via de vegetatie en stroomt daarmee niet in het rioolstelstel.