Projecten

  • Home
  • Algemeen
  • Projecten
 GRID
 KAART
Weergave
Voorbeeld
Stapje voor stapje is Katinka bezig met het vergroenen van haar tuin en gaat ze bewust om met het hergebruik van materialen. Ook heeft ze een TonTuin, een regenton en plantenbak inéén.
Voorbeeld
Project W.U.R.M. begint steeds meer vorm te krijgen. Buurtbewoners hebben samen dit project opgezet en gaan een oud boerderijtje renoveren tot een proeftuin en -gebouw vol praktische oplossingen om duurzaam te leven in de stad.
Voorbeeld
Bewoners en bedrijven wilden deze grote stenige stoep graag vergroenen. Samen met partners, buurt en gemeente werd een klimaatbestendige 'Proeftuin' ontwikkeld. Hierin veel aandacht voor groen, klimaatadaptatie en sociale ontmoeting.
Voorbeeld

Direct aan het IJ in het houthaven gebied heeft de Koninklijke Ginkel

Voorbeeld

De VerbroederIJ is een bruisende plek aan de noordoever van het IJ. Voorheen was het terrein een kale zandvlakte, nu wordt er optimaal gebruik van gemaakt.

Voorbeeld

In het voorjaar van 2019 is een onderzoek

Voorbeeld

Tuin, potplanten en planten in huis bewateren met een slim systeem! Ik ben en blijf druk bezig met het rainproof maken van huis en tuin. Lees meer over mijn tuin met regentonnen, (zweet)slang en mijn tips.

Voorbeeld
Bewoners in de Vogelbuurt startte een initiatief om van een speelveldje in de buurt een Oase te maken.
Voorbeeld
Het Centrumeiland van IJburg: een nieuw stuk land met ruimte voor 1100 tot 1500 woningen. Rainproof is een van de kernambities van het stedenbouwkundigplan van Centrumeiland IJburg.
Voorbeeld

De langste geveltuin in de Indische Buurt grenst aan het ouderencomplex op de Javastraat, Gorontalestraat en Makassarstraat. De gebouwen zagen er op het eerste gezicht grauw en kaal uit.

Voorbeeld

Het Asscherkwartier is heringericht en onder het Dora Tamanaplein is een parkeergarage aangelegd. Om de nieuwe groenvakken en bomen op het plein van genoeg water te voorzien is er een ondergronds krattensysteem toegepast. Tegelijkertijd draagt dit krattensysteem ook bij aan een Rainproof plein!

Voorbeeld
In de herfst van 2020 is op het Marineterrein een proef gestart waarin bewatering met brakwater centraal staat, met als doel om beplanting tijdens extreme droogte beter te kunnen onderhouden.