Projecten

Project
Voor de Rooseveltaan wordt een hemelwaterbergingsvoorziening onder de trambaan onderzocht, ontworpen en uitgewerkt.
Project
Een langwerpige grindstrook met daaronder een drainagesysteem zorgt voor een betere afvoering van het regenwater en een gemiddeld lagere grondwaterstand.
Project

Met buurtbewoners en vrijwilligers is een braakliggende speeltuin met voornamelijk bouwzand en tegels omgetoverd tot een stadsmoestuin. Hier is een voedsel- en waterkringloop tot stand gebracht die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk afval- en restproducten overblijven.

Project
Op de Zuidas ligt een polderdak. Dit dakpark is 2150 m2 groot waarvan 1600m2 groen, waar alle medewerkers en bewoners van het pand van kunnen genieten.
Project

Het in beeld brengen van de gevolgen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in het Amsterdamse havengebied.

Project

Door een groen dak, infiltratieblokken en een gescheiden rioolstelsel is er in dit zeer laaggelegen deel van de Jordaan geen overstroming meer in de bebouwing.

Project

Op het 160 vierkante meter dak van het Jan Bommerhuis, ook wel ‘Floor’ genoemd, komt het Polderdak systeem. Tijdens een regenbui slaat het dak regenwater op en op het moment dat de bui voorbij is kan het water afvoeren.

Project

Towards Nature Permaculture Hovenier veranderde het verharde schoolplein van Laterna Magica School in IJburg tot een groen en rainproof schoolplein.

Project
Het ontwerp van het Overtoomse Loft bstaat uit hoogwaardig groen op allerlei niveaus. De vegetatie op het dak en in de binnentuin gebruikt het regenwater. Water opgeslagen in het substraatlaag verdwijnt door verdamping via de vegetatie en stroomt daarmee niet in het rioolstelstel.
Project

Langs het Johan van Hasseltkanaal komt een duurzaam, groen en rainproof gebouw. Balkons, wintertuinen, groene daken en gevelgroen vangen regenwater op en gebruiken het om te groeien en het gebouw te koelen.

Project

In de zomer is deze daktuin een bloeiende bloemenweide, in de winter een groene oase met een rustig kabbelende waterstroom of in geval van hevige regen een spectaculaire waterval. Eis van de gemeente: het nieuwbouwcomplex moet 80 procent van het regenwater opvangen op eigen terrein.

Project
Tijdens het grote onderhoud aan wegen en riolering in Betondorp is direct gekeken naar regenwateropvang. Bij de Harkstraat wordt een Wadi gerealiseerd en de Zaaiersweg wordt kolkloos aangelegd. Het water zal hier naar de sloot lopen.