Projecten

 GRID
 KAART
Weergave
Voorbeeld
Project W.U.R.M. begint steeds meer vorm te krijgen. Buurtbewoners hebben samen dit project opgezet en gaan een oud boerderijtje renoveren tot een proeftuin en -gebouw vol praktische oplossingen om duurzaam te leven in de stad.
Voorbeeld
Door het verbeteren van de biodiversiteit kan wateroverlast worden voorkomen.
Voorbeeld

Tuinen van West is een groengebied in het stadsdeel Nieuw-West. Het gebied is waardevol voor de stad en de metropool.

Voorbeeld

Op de zuidpunt van het eiland Ruigoord lag een eendenkooi. In opdracht van het Havenbedrijf Amsterdam reconstrueren Stichting Het Eiland en andere partners die 'eendenkooi van Ruigoord'. De fysieke opgave van de kooiplas is waterberging en gecontroleerde waterafvoer, maar er gebeurt veel meer.

Voorbeeld

Op de Landtong gelegen aan de Sloterplas, nabij het Osdorpplein in Nieuw West is een onderzoek naar het zuiveren van regenwater van start gegaan.

Voorbeeld

Sinds juni 2020 zijn in Amsterdam Oost, Nieuw-West, Zuid en Centrum containertuintjes te zien. De CityGard containertuintjes zijn circulaire tuintjes rondom ondergrondse containers waa

Voorbeeld
Peter Plank bouwt samen met vrijwilligers en buurtbewoners van de Stadsboerderij Osdorp aan een Rainproof Proeftuin!
Voorbeeld

In Januari 2018 is er gestart met de voorbereidingen om het Meerwaldtplantsoen in Slotermeer-Noord Rainproof in te richten.

Voorbeeld
Vanuit de wetenschap dat een groene omgeving helpt bij stedelijke uitdagingen zoals het voorkomen van hittestress, droogte en wateroverlast is rondom het hoofdkwartier ABN AMRO en het circulaire paviljoen Circl een groene oase ingericht.
Voorbeeld

Donkergroen ontwerpt en realiseert een leeftuin van 250 m2 op niveau.

Voorbeeld
Een langwerpige grindstrook met daaronder een drainagesysteem zorgt voor een betere afvoering van het regenwater en een gemiddeld lagere grondwaterstand.
Voorbeeld

Na hevige regenval bleven er plassen liggen in het Park en de Tuin van Darwin. De afdeling Groen van stadsdeel Oost heeft daarom met vereniging Vrienden van het Park van Darwin wadi's en speelse heuvels aangelegd.

Klik op de zoomknoppen (+ en -) linksonder op de kaart om het gebied aan te passen. Door in te zoomen op een gebied worden meer voorbeelden getoond.