Projecten

  • Home
  • Algemeen
  • Projecten
 GRID
 KAART
Weergave
Project

Sinds juni 2020 zijn in Amsterdam Oost, Nieuw-West, Zuid en Centrum containertuintjes te zien. De CityGard containertuintjes zijn circulaire tuintjes rondom ondergrondse containers waa

Project
De gemeente Amsterdam ontlast het rioolstelsel met Hydrorock infiltratiebuffers bij het stadsarchief depot.
Project
Bewoners en bedrijven wilden deze grote stenige stoep graag vergroenen. Samen met partners, buurt en gemeente werd een klimaatbestendige 'Proeftuin' ontwikkeld. Hierin veel aandacht voor groen, klimaatadaptatie en sociale ontmoeting.
Project
Rond het museum is er in totaal voor 7000 liter buffer en infiltratie capaciteit aangelegd.
Project
In januari 2020 kun je in Amsterdam groene en rainproof abri in tramhaltes tegenkomen. De verharding van de stad heeft er voor gezorgd dat wateroverlast steeds meer een probleem begint te worden. De groene rainproof abri helpt dit tegen te gaan.
Project
De omgeving van de Prinses Irenestraat bestaat met name uit verhard oppervlak. De aanleg van een watervertragende groenstrook brengt hier verandering in.
Project
In de Rooseveltaan wordt een hemelwaterbergingsvoorziening onder de trambaan gerealiseerd.
Project

In de Rivierenbuurt (Scheldebuurt) wordt de riolering vervangen. Het riool is namelijk in de loop der jaren verzakt.

Project

Sinds 2012 is de gemeente Amsterdam bezig met de herinrichting van de Bellamybuurt. De riolering en de openbare ruimte in de Bellamybuurt is verouderd en wordt vernieuwd.

Project

In april 2020 is er een proefstrook met groene parkeervakken aangelegd op de Overtoom in Amsterdam West.

Project

Het gebied rondom kinderdagverblijf De Tulp aan de Postjeskade in Amsterdam wordt regenbestendig. Het doel is om het regenwater dat valt op het gebouw te verwerken op het openbaar terrein. 

Project

In een nieuwe woonwijk op de Kop Zuidas leggen de gemeente en Waternet een groene watervertragende groenstrook aan. De groenstrook is uniek; nog niet eerder werd hoogwaardig groen gecombineerd met regenwateropvang.