Projecten

  • Home
  • Algemeen
  • Projecten
 GRID
 KAART
Weergave
Project

In de Rivierenbuurt (Scheldebuurt) wordt de riolering vervangen. Het riool is namelijk in de loop der jaren verzakt.

Project

Donkergroen ontwerpt en realiseert een leeftuin van 250 m2 op niveau.

Project
Een langwerpige grindstrook met daaronder een drainagesysteem zorgt voor een betere afvoering van het regenwater en een gemiddeld lagere grondwaterstand.
Project

Na hevige regenval bleven er plassen liggen in het Park en de Tuin van Darwin. De afdeling Groen van stadsdeel Oost heeft daarom met vereniging Vrienden van het Park van Darwin wadi's en speelse heuvels aangelegd.

Project
In de zuidwest hoek van het Erasmuspark heeft het stadsdeel de openbare ruimte om het Gemaal Mercatorstraat opgeknapt. Er is op initiatief van de buurtbewoners een ontwerp gemaakt voor regenbestendig pleintje met een lange buurt-bank en een weids uitzicht over het Erasmuspark.
Project

Op de zuidpunt van het eiland Ruigoord lag een eendenkooi. In opdracht van het Havenbedrijf Amsterdam reconstrueren Stichting Het Eiland en andere partners die 'eendenkooi van Ruigoord'. De fysieke opgave van de kooiplas is waterberging en gecontroleerde waterafvoer, maar er gebeurt veel meer.

Project

Het Vondelpark is een rijksmonument. Het is erfgoed dat die status kreeg door de historische betekenis en de inrichting. Met het natuurlijk ogende landschap als inspiratiebron is de waterproblematiek van het Vondelpark tijdens de renovatie tussen 1999 en 2010 aangepakt.

Project

Een helofytenfilter in de Erasmusgracht zorgt voor de zuivering van vervuild regenwater uit de omgeving. Het vervuilde regenwater wordt door het helofytenfilter gezuiverd.