Projecten

  • Home
  • Algemeen
  • Projecten
 GRID
 KAART
Weergave
Project
De omgeving van de Prinses Irenestraat bestaat met name uit verhard oppervlak. De aanleg van een watervertragende groenstrook brengt hier verandering in.
Project
In de Rooseveltaan wordt een hemelwaterbergingsvoorziening onder de trambaan gerealiseerd.
Project

In de Rivierenbuurt (Scheldebuurt) wordt de riolering vervangen. Het riool is namelijk in de loop der jaren verzakt.

Project

Sinds 2012 is de gemeente Amsterdam bezig met de herinrichting van de Bellamybuurt. De riolering en de openbare ruimte in de Bellamybuurt is verouderd en wordt vernieuwd.

Project

Donkergroen realiseert borders in de Commelinstraat.

Project

Het drempelniveau van sommige huizen aan de Jacob Marisstraat en de Sloterkade liggen centimeters lager dan de rijweg en het omliggende maaiveld.

Project
Naast de rijbanen van de Westpoortweg ter hoogte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie West ligt een infiltratiesysteem in de berm.
Project

Een Drenotube, een drainagesysteem, voert het (grond)water dat verzamelt onder het Koppelingpad af. Hierdoor houdt de voetganger droge voeten.

Project
De wadi in Park de Meer staat meestal droog en ziet eruit als een droge greppel met grind en planten. Bij een bui, stroomt het regenwater van de huizen en de straat via regenwaterbuizen in de wadi.
Project

De Argonautenstraat is een holle weg waarbij in het midden van de rijweg een stuk doorlatende verharding ligt: een Granudrain.

Project
De Burmanstraat is opnieuw ingericht. De straat is voorzien van een gescheiden riool en heeft een W-vorm gekregen. Hierdoor kan regenwater bij zware buien tussen de stoepranden staan.