Projecten

  • Home
  • Algemeen
  • Projecten
 GRID
 KAART
Weergave
Voorbeeld
Door het verbeteren van de biodiversiteit kan wateroverlast worden voorkomen.
Voorbeeld

Tuinen van West is een groengebied in het stadsdeel Nieuw-West. Het gebied is waardevol voor de stad en de metropool.

Voorbeeld

Op de zuidpunt van het eiland Ruigoord lag een eendenkooi. In opdracht van het Havenbedrijf Amsterdam reconstrueren Stichting Het Eiland en andere partners die 'eendenkooi van Ruigoord'. De fysieke opgave van de kooiplas is waterberging en gecontroleerde waterafvoer, maar er gebeurt veel meer.

Voorbeeld

In Januari 2018 is er gestart met de voorbereidingen om het Meerwaldtplantsoen in Slotermeer-Noord Rainproof in te richten.

Voorbeeld
Vanuit de wetenschap dat een groene omgeving helpt bij stedelijke uitdagingen zoals het voorkomen van hittestress, droogte en wateroverlast is rondom het hoofdkwartier ABN AMRO en het circulaire paviljoen Circl een groene oase ingericht.
Voorbeeld

Donkergroen ontwerpt en realiseert een leeftuin van 250 m2 op niveau.

Voorbeeld
Een langwerpige grindstrook met daaronder een drainagesysteem zorgt voor een betere afvoering van het regenwater en een gemiddeld lagere grondwaterstand.
Voorbeeld

Na hevige regenval bleven er plassen liggen in het Park en de Tuin van Darwin. De afdeling Groen van stadsdeel Oost heeft daarom met vereniging Vrienden van het Park van Darwin wadi's en speelse heuvels aangelegd.

Voorbeeld

Het Vondelpark is een rijksmonument. Het is erfgoed dat die status kreeg door de historische betekenis en de inrichting. Met het natuurlijk ogende landschap als inspiratiebron is de waterproblematiek van het Vondelpark tijdens de renovatie tussen 1999 en 2010 aangepakt.