Projecten

  • Home
  • Algemeen
  • Projecten
 GRID
 KAART
Weergave
Voorbeeld
In november 2021 zijn er in de Sumatrastraat in Amsterdam Oost zes geveltuinen aangelegd samen met Eigen Haard, de gemeente en Upperbloom.
Voorbeeld
In 2021 zijn op het Merwedeplein in de Rivierenbuurt vier wadi’s aangelegd.
Voorbeeld
De regenbestendige herinrichting van de Bellamybuurt is bijna afgerond. De riolering en de openbare ruimte in de Bellamybuurt was toe aan een opknapbeurt en is vernieuwd.
Voorbeeld
Rond het NHow Hotel Amsterdam is in 2020 de openbare ruimte her ontwikkeld naar een regenbestendig en groen verblijfsgebied.
Voorbeeld
Op de Overtoom in Amsterdam West is in 2020 een geslaagde pilot met groene parkeervakken uitgevoerd.
Voorbeeld
In het najaar van 2019 heeft De Gezonde Stad samen met bewoners van Amsterdam-West 225 kale boomperken getransformeerd naar kleurrijke boomparken.
Voorbeeld
Bewoners en bedrijven wilden deze grote stenige stoep graag vergroenen. Samen met partners, buurt en gemeente werd een klimaatbestendige 'Proeftuin' ontwikkeld. Hierin veel aandacht voor groen, klimaatadaptatie en sociale ontmoeting.
Voorbeeld

De langste geveltuin in de Indische Buurt grenst aan het ouderencomplex op de Javastraat, Gorontalestraat en Makassarstraat. De gebouwen zagen er op het eerste gezicht grauw en kaal uit.

Voorbeeld
Sinds oktober 2020 zijn de pilaren van de gemeentelijke gebouwen op de Weesperstraat 113 en 430 van groen voorzien. Bij elke pilaar zijn er stoeptegels uitgehaald en een stalen raster geplaatst waar klimplanten in kunnen groeien.
Voorbeeld

Knowledge Mile Park is een groene en duurzame stadsstraat van de IJtunnel tot en met het Amstelplein

Voorbeeld
In de Rivierenbuurt zijn bewoners actief bezig met het vergroenen van de Vechtstraat. Dit hebben ze gedaan door het vergroten en beplanten van boomspiegels.
Voorbeeld
De gemeente Amsterdam ontlast het rioolstelsel met Hydrorock infiltratiebuffers bij het stadsarchief depot.