Projecten

  • Home
  • Algemeen
  • Projecten
 GRID
 KAART
Weergave
Voorbeeld
Het eerste groenblauwe dak op gemeentelijk vastgoed op het voormalige kantoorgebouw van het Lloydhotel.
Voorbeeld
De duizendste geveltuin van 2021 in Waterlandpleinbuurt in Amsterdam Noord.
Voorbeeld
In 2021 zijn op het Merwedeplein in de Rivierenbuurt vier wadi’s aangelegd.
Voorbeeld
Ruim 90 bewoners in de stadsdelen de Pijp en Rivierenbuurt deden mee met de wijkaanpak met 1700 m2 groene daken als geweldig resultaat.
Voorbeeld
De regenbestendige herinrichting van de Bellamybuurt is bijna afgerond. De riolering en de openbare ruimte in de Bellamybuurt was toe aan een opknapbeurt en is vernieuwd.
Voorbeeld
Rond het NHow Hotel Amsterdam is in 2020 de openbare ruimte her ontwikkeld naar een regenbestendig en groen verblijfsgebied.
Voorbeeld
In de buurt ‘Kortvoort Mi Oso’ in Amsterdam Zuidoost is het regenbestendig inrichten van de openbare ruimte een belangrijk uitgangspunt. Bijzonder aan deze buurt is dat hij bijna volledig omringd wordt door wadi's.
Voorbeeld
In de Zuidas is de bouw van De Puls begonnen. Een klimaatbestendig en natuurinclusief gebouw dat wonen en werken combineert met openbare voorzieningen.
Voorbeeld
In 2018 nam het Natuurtalent Inge het initiatief om van een versteend parkeerterrein een biodiverse en klimaatbestendige modeltuin te maken.
Voorbeeld
Project W.U.R.M. begint steeds meer vorm te krijgen. Buurtbewoners hebben samen dit project opgezet en gaan een oud boerderijtje renoveren tot een proeftuin en -gebouw vol praktische oplossingen om duurzaam te leven in de stad.
Voorbeeld
Bewoners en bedrijven wilden deze grote stenige stoep graag vergroenen. Samen met partners, buurt en gemeente werd een klimaatbestendige 'Proeftuin' ontwikkeld. Hierin veel aandacht voor groen, klimaatadaptatie en sociale ontmoeting.
Voorbeeld

Direct aan het IJ in het houthaven gebied heeft de Koninklijke Ginkel