Projecten

  • Home
  • Algemeen
  • Projecten
 GRID
 KAART
Weergave
Project
Door het tijdelijk opslaan van regenwater onder het kunstgrassportveld kan opwarming van het veld worden tegengegaan en tegelijkertijd wateroverlast worden voorkomen.
Project
In 2020 wordt er gestart met het RESILIO project. Er wordt 10.000 m2 aan slimme blauw-groene daken aangelegd in Amsterdam.
Project

Aan de Overtoom in Amsterdam West is een mooie watervriendelijke Chinese tuin ingericht, met een aantal regenbestendige maatregelen. In deze kleine tuin zijn twee regenwater vijvers aangelegd, de tuin is onthard en opgehoogd. Kortom, het is een mooie regentuin die bijdraagt aan het voorkomen van regenwateroverlast.

Project
Vanuit de wetenschap dat een groene omgeving helpt bij stedelijke uitdagingen zoals het voorkomen van hittestress, droogte en wateroverlast is rondom het hoofdkwartier ABN AMRO en het circulaire paviljoen Circl een groene oase ingericht.
Project

Donkergroen realiseert 1500m2 daktuin op nieuwbouwpand

Project

Donkergroen ontwerpt en realiseert een leeftuin van 250 m2 op niveau.

Project

Het in beeld brengen van de gevolgen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in het Amsterdamse havengebied.

Project
De Kop Weespertrekvaart wordt heringericht tot een klimaatbestendige stadsbuitenplaats. Om wateroverlast door extreme regenbuien - nu en in de toekomst - te voorkomen besteedt de gemeente veel aandacht aan een doordachte opvang en afvoer van hemelwater in deze nieuwe woonbuurt.
Project
De waterstopper, een schot tussen de deur die het regenwater tegenhoudt. Een waterrobuust huis dus.
Project

Om te voorkomen dat het regenwater na een hoosbui het souterrain instroomt, heeft de eigenaresse diverse maatregelen genomen: een schot in de voordeur, een raam voor het souterrain en rainproof meubilair.