Projecten

  • Home
  • Algemeen
  • Projecten
 GRID
 KAART
Weergave
Project
Door het tijdelijk opslaan van regenwater onder het kunstgrassportveld kan opwarming van het veld worden tegengegaan en tegelijkertijd wateroverlast worden voorkomen.
Project
In 2020 wordt er gestart met het RESILIO project. Er wordt 10.000 m2 aan slimme blauw-groene daken aangelegd in Amsterdam.
Project

Het in beeld brengen van de gevolgen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in het Amsterdamse havengebied.

Project
De Kop Weespertrekvaart wordt heringericht tot een klimaatbestendige stadsbuitenplaats. Om wateroverlast door extreme regenbuien - nu en in de toekomst - te voorkomen besteedt de gemeente veel aandacht aan een doordachte opvang en afvoer van hemelwater in deze nieuwe woonbuurt.