Primaire tabs

Thematische Studie

Regenbestendige Gebiedsontwikkeling

Gepubliceerd op

19 juli 2018

Ruimte voor de Stad

Amsterdam groeit. De stad ontwikkelt zich in hoog tempo. De woningbouw opgave in en om Amsterdam is enorm! Tegelijkertijd hebben we steeds meer te maken met het veranderende klimaat, met extreme hoosbuien en langere periodes van hitte en droogte. De thematische studie geeft handvatten over hoe Amsterdam de bouw van de woningen in de stad ook regenbestendig kan uitvoeren.

Kwetsbaarheden zien, kansen grijpen. Juist bij de (her)ontwikkeling van gebieden heeft Amsterdam de mogelijkheid keuzes te maken en te bouwen aan een toekomstbestendige stad. Door klimaatadaptatie als uitgangspunt te nemen bij nieuwe ontwikkelingen, maken we de gebieden klaar voor het klimaat van de toekomst. Vanuit het programma Ruimte voor de Stad onderzoekt de gemeente de fundamentele vragen die de verdichting en groei naar de stad van de toekomst met zich meebrengen en geeft daarmee richting aan projecten en beleid.

Thematische studie: regenbestendige gebiedsontwikkeling

Hoe kunnen we nou bouwen we aan een klimaatbestendige stad? Hoe beschermen we een stad die vaker geteisterd wordt door extreme neerslag? De gemeente heeft samen met Waternet opdracht gegeven voor de Thematische studie Regenbestendige gebiedsontwikkeling. Deze studie richt zich specifiek op extreme neerslag, het regenbestendig maken van nieuw te ontwikkelen gebieden.

Het rapport Regenbestendige Gebiedsontwikkeling, biedt alle betrokken bij gebiedsontwikkeling, van opdrachtgever, planeconoom, tenderschrijver, stedenbouwkundige, civieltechnisch projectleider, wateradviseur en jurist informatie en handvatten. Zo bevat het katern ‘juridisch instrumentarium’ bijvoorbeeld nieuwe inzichten voor bestemmingsplannen, een hemelwaterverordening en de omgevingswet. Het biedt ook voorbeeldteksten die in bepaalde instrumenten opgenomen kunnen worden.

De thematische studie is opgebouwd uit drie delen:

Download de diverse onderdelen van de studie ‘Regenbestendige gebiedsontwikkeling’. Of neem contact op via info@rainproof.nl voor een printversie (in hogere resolutie). Ook kun je het gehele digitale rapport (de drie onderdelen samen met de gebiedsstudies en vervolgopgaven) via deze weg opvragen.

Dit gaat over een rainproof

BuurtBuurt

Labels

Category: 

En dit moet ook rainproof

Praat mee