Primaire tabs

  • Home
  • Regenwaterknelpuntenkaart
maps_amsterdam_knelpuntenkaart

Regenwaterknelpuntenkaart

We krijgen steeds vaker te maken met hoosbuien. Om inzicht te krijgen in hoeverre Amsterdam kwetsbaar is voor zo’n hoosbui is een stresstest uitgevoerd. Zo zien we beter waar het mis gaat, welke aanpassingen er nodig zijn en hoe we gezamenlijk ons daarop kunnen voorbereiden.

Waar gaat het mis bij een hoosbui?

In een computermodel hebben we nagebootst wat er gebeurt als een hoosbui over Amsterdam gaat. In dit model zit zowel het ondergrondse rioolstelsel als de bovengrond (straten, pleinen, gebouwen, tuinen). De resultaten van de berekeningen laten zien waar bij een bui van 120 mm in 2 uur het overtollig regenwater zich verzamelt, op zowel publiek als privaat terrein.

Op basis van deze uitkomsten en gebiedskennis hebben gebiedsexperts een regenwaterknelpuntenanalyse gemaakt. Een knelpunt is een (deel van een) straat of buurt met een (sterk) verhoogde kans op overlast en schade bij extreme regen. De knelpunten zijn als volgt geprioriteerd:

  • Rood (extreem urgent): Kans op ernstige schade aan vastgoed (veel water), vitale infrastructuur, ziekenhuizen en musea en ontwrichting bereikbaarheid;
  • Oranje (zeer urgent): Kans op schade aan vastgoed en verkeershinder;
  • Geel (urgent): Kans op schade aan vastgoed.

Ook gebieden buiten de regenwaterknelpunten hebben een kans op overlast en schade. Daarom houden we bij de planning van werkzaamheden in de hele stad rekening met hoosbuien.

Interactieve regenwaterknelpuntenkaart

De interactieve regenwaterknelpuntenkaart is te vinden op de gemeentelijke website Maps Amsterdam: Regenwaterknelpuntenkaart Amsterdam*. Naast het bekijken van de knelpunten kun je hier ook informatie vinden over welke maatregelen te nemen zijn in welke gebieden en waar je rekening mee moet houden bij het bedenken van oplossingen. Zo heeft grondwater invloed op de mogelijkheid tot infiltratie van regenwater. Je vindt hier ook hoe hoog het water komt te staan volgens het model bij een bui van 120 mm in 2 uur.

Samen aan de slag voor een regenbestendige stad

De stad heeft de ambitie om een bui van 60 millimeter in een uur te kunnen verwerken zonder dat er schade optreedt (Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 2016-2020). Om schade te voorkomen is elke Amsterdammer nodig. Iedereen is namelijk verantwoordelijk voor het regenwater dat op zijn/haar perceel valt.

De gemeente en Waternet zetten zich daarom samen in voor een regenbestendige openbare ruimte, door bij alle geplande werkzaamheden direct Rainproof-maatregelen mee te nemen; in vaktermen ook wel ‘werk met werk’ maken. Het doel naast de werkzaamheden in de hele stad, is om rode regenwaterknelpunten binnen 5 jaar op te lossen, oranje binnen 10 jaar en gele knelpunten binnen 15 jaar. In knelpunten waar geen werk gepland staat binnen de gestelde termijn doen we een voorstel om dit knelpunt apart op te lossen. De regenwaterknelpunten zijn inmiddels één van de afwegingscriteria voor prioritering van werkzaamheden in de stad (Stedelijke Programmering).

Door samen te werken met vastgoedeigenaren, bedrijven en bewoners creëren we daarmee een regenbestendig Amsterdam. Zo heeft het AMC al maatregelen genomen en is deze locatie inmiddels geen knelpunt meer. Ook in de Rivierenbuurt en de Bellamybuurt wordt hard gewerkt aan de regenbestendigheid.

AGV Klimaatatlas

De uitkomsten van de stresstest staan ook op de interactieve klimaatatlas van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hier vind je ook meer informatie over hittestress. Op de kaart kun je inzoomen naar jouw buurt of jouw woning en kijken hoe hoog het water komt te staan of hoe heet het lokaal wordt bij zomerse temperaturen. De Klimaatatlas is beschikbaar via agv.klimaatatlas.net

* De gepresenteerde resultaten op de regenwaterknelpuntenkaart geven een indicatie van de te verwachten overlastlocaties bij een hoosbui. De uitkomsten zijn op basis van een model. Het kan zijn dat de gepresenteerde wateroverlast in de praktijk niet altijd (in die mate) wordt herkend.  

Wat denk jij?

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Reacties

Ik wil graag en tank in mijn tuin ingraven om het regenwater van mijn dak op te vangen en te gebruiken voor de wc, douche en wasmachine. Welke hulp kan ik van Amsterdam krijgen om dit te realiseren.

Maarten Lap (niet gecontroleerd) replied on

Is de kaart ook in hogere resolutie te downloaden?

Ralph (niet gecontroleerd) replied on

Mooi model, erg leerzaam. De kleur paars is niet toegelicht, waar staat die voor?

Alex Kersten (niet gecontroleerd) replied on

Beste Alex,

Fijn dat je de kaart leerzaam vindt! De verschillende tinten paars geven aan hoeveel water zich verzamelt bij een extreme hoosbui (120 mm in 2 uur). Bij een straat of gebied dat donkerpaarsgekleurd is, hoopt zich veel water op. Je kunt de tinten paars en de bijbehorende hoeveelheid water linksonder in de legenda vinden. Overigens weergeeft de AGV Klimaatatlas dit wellicht wat duidelijker, in tinten blauw: https://agv.klimaatatlas.net/

Met vriendelijke groet,

Douwe
Amsterdam Rainproof

Douwe de Voogt replied on

Heeft het rainproofprogramma ook de opdracht om hitte-eilanden in de stad in kaart te brengen? Dit mede in relatie tot water-onderlast en dus het droog komen staan van funderingen?

Fike van der Burght (niet gecontroleerd) replied on

Beste Fike,

Bedankt voor je vraag. Amsterdam Rainproof brengt hittestress niet in kaart voor Amsterdam. De HvA en het AMS Institute zijn hier bijvoorbeeld wel mee bezig.

Grondwateronderlast heeft overigens te maken met droogte wat niet helemaal correleert met hittestress. 

Met vriendelijke groet,

Douwe de Voogt
Amsterdam Rainproof

Douwe de Voogt replied on

Wij willen aan de slag met een regenwater systeem in de Van der Pekbuurt. Zijn er maatregelen bij de gemeente Amsterdam om bewoners te stimuleren om te investeren in dergelijke systemen?

Willempje (niet gecontroleerd) replied on

Dag Willempje,

Bedankt voor je vraag. De gemeente Amsterdam heeft helaas geen subsidie voor het aanleggen van een regenwatergebruikssysteem (ik neem aan dat je daar op doelt). Wel is er een subsidie voor de aanleg van een groen dak of een groene gevel. Overige subsidies van de gemeente vind je hier.

Met vriendelijke groet,

Douwe de Voogt

Douwe de Voogt replied on

Dank Douwe!

 

Willempje (niet gecontroleerd) replied on

En dit moet ook rainproof

Praat mee