Samenwerken Rainproof & Woningcorporaties

Een van de meest laagdrempelige en effectieve acties die we kunnen uitvoeren om Amsterdam voor te bereiden op het veranderende klimaat is het vergroenen van tuinen, binnenplaatsen, pleinen en daken. In een versteende stad loopt water niet goed weg en blijft hitte hangen. Door tegels te vervangen door groen verminderen we de kans op wateroverlast door hevige regenval en verlaagt de temperatuur in tijden van langdurige hitte. 

Meer dan 40% van de Amsterdamse woningbouw is in handen van woningcorporatie. Rainproof werkt dan ook graag samen met de Amsterdamse woningcorporaties én hun huurders om aan de slag te gaan met vergroening!

Elke tuin groen; aan de slag!

Amsterdam Rainproof werkt al een aantal jaar aan projecten om vergroening te stimuleren. Door samen te werken met de woningcorporaties hopen we gezamenlijk deze ideeën te verspreiden. Dat kan door onderstaande initiatieven bij de huurders onder de aandacht te brengen om hen te inspireren maar ook door vergroeningsinitiatieven door huurders mede-mogelijk te maken middels  financiering, dan hier (eenvoudig) toestemming voor te geven. Of misschien zelfs wel een eigen vergroenings-actie te initiëren. De community-managers van Amsterdam Rainproof staan ervoor open om mee te denken over de invulling en benodigdheden voor vergroeningsacties!

ACTIES DIE WIJ STIMULEREN:

Aanmelden voor de Tegelservice:

In de maanden april, mei juni, september en oktober organiseren we de Tegelservice. Het concept is eenvoudig: huurders die hun tuin willen vergroenen kunnen zich aanmelden voor de Tegelservice. Na aanmelding halen we de tegels kosteloos bij hen op. Klik hier voor meer informatie en alle ophaaldata.

Geveltuin

We stimuleren het aanleggen van geveltuinen. Huurders kunnen hier zelf hun geveltuin aanvragen. Bij huurwoningen is schriftelijke toestemming van de verhuurder noodzakelijk. Woningcorporatie kunnen hun huurders helpen voor vooraf alvast schriftelijke toestemming te verlenen of te laten weten hoe (contactpersoon / formulier) ze dit eenvoudig kunnen regelen.

Groene daken

Met een groen dak leg je een laag begroeiing op je normale, platte dak. Groene daken zijn er in verschillende soorten en maten, maar ze vangen allemaal water op en dragen op verschillende manieren bij aan een gezondere, koelere en daarme prettigere leefomgeving. Wil je meer weten over de mogelijkheden, binnen het netwerk van Amsterdam Rainproof zijn verschillende specialisten actief die je hier alles over kunnen vertellen, wij brengen je graag in contact.

Regentonnen

Regentonnen mogen in de geveltuin of in de (binnen)tuin geplaatst worden. De uitdaging ligt ‘m vaak in het aansluiten van de regenton. Als woningcorporatie kun je het de huurders gemakkelijk maken door een aansluit-service te faciliteren.

Organiseer een Groendag!

Overal in de stad wonen huurders met groene vingers die zich graag inzetten voor het gezamenlijk onderhouden van een binnentuin en/of groen plein. Tijdens een groendag kunnen huurders samen aan de slag met het onttegelen en vergroenen van hun gezamenlijke binnentuin of plein. Als woningcorporatie kun je hierbij ondersteunen door voorafgaand alle ideeën op te halen, een plan van aanpak te maken en toestemming te verlenen. Wij hebben al vaker groendagen georganiseerd en delen onze kennis over het organiseren hiervan en de benodigdheden hiervoor graag met jullie.

Promotiemateriaal

Amsterdam Rainproof beschikt over een breed scala aan promotiemateriaal om vergroening te stimuleren, waaronder een online maatregelen toolbox, een actiekaart, posters en flyers. Woningcorporaties kunnen hier gebruik van maken, stuur je verzoek voor promotiemateriaal naar info@rainproof.nl.

Deel jullie eigen ideeën

We delen de vergroeningsacties die woningcorporateis zelf al doen (of gaan doen) graag met ons netwerk, zodat we de hele stad kunnen inspireren om samen aan de slag te gaan met vergroening! Mail je plannen en aanpak naar info@rainproof.nl, dan kijken we samen hoe we dit een nog groter podium kunnen gaan geven!

Wat wordt er al gedaan door woningcorporaties in de stad?

Door de jaren heen zijn er al veel acties ondernomen door de Amsterdamse woningcorporaties om de stad klimaatbestendiger te maken. Zo zijn er groene daken aangelegd, regentonnen geplaatst en tegels verwijderd en vervangen door groen. Bekijk enkele mooie voorbeelden én acties.

Klik hier voor een overzicht van Rainproof-projecten in de stad met en door woningcorporaties.

Check de klimaatstresskaarten

Met behulp van stresstesten zijn de kwetsbaarheden voor hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen in kaart gebracht. Op deze kaarten kun je de situatie op wijkniveau bekijken. De uitkomsten van deze stresstesten worden gebruikt bij het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie voor Amsterdam en deze kunnen gebruikt worden door partners zoals woningcorporateis om te bepalen op welke plekken vergroening het meest urgent is. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op!