Primaire tabs

Schoolplein de Wereldboom

Door

Redactie Rainproof

Gepubliceerd op

27 mei 2019

In 2018 is het schoolplein van de basisschool de Wereldboom op de Zuidas helemaal Rainproof ontworpen. De kinderen kunnen nu in een groene omgeving spelen en leren.

Vanuit de gemeente Amsterdam is er budget beschikbaar gesteld voor de Amsterdam Impuls Schoolpleinen (AIS). Schoolpleinen kunnen subsidie krijgen als ze voldoen aan bepaalde voorwaarde. Zo moet het schoolplein onder andere Rainproof worden. De Wereldboom is een van deze Rainproof schoolpleinen.

Rainproof schoolplein
Dit Rainproof schoolplein heeft een belangrijke functie in het opvangen en hergebruiken van het regenwater. Op het plein is er een groot deel onverhard speeloppervlak dat bestaat uit schelpen en houtsnippers. Hierdoor kan regenwater in de grond zakken. Een deel van het verharde oppervlak bestaat uit tegels die afwaarts naar een open goot lopen. Op het moment dat het regent zal hierdoor het regenwater richting de open goot stromen. Daarnaast is er midden in de patio van de school een (leidingwater) pomp. Het water van deze pomp stroomt ook in de open goot. De goot eindigt in een lager gelegen gebied, een wadi die het water tijdelijk opvangt. Onder de wadi zit een grindkoffer, een ondergrondse berging vol met grind. De grindkoffer zorgt ervoor dat het regenwater makkelijk in de bodem kan wegzakken.

Pluvia systeem
De Wereldboom is recent, in 2018, gebouwd. De regenpijp zit niet aan de buitenkant van het gebouw maar binnen. Al het regenwater van het dak wordt afgevoerd naar het (gescheiden) riool. Bij een traditionele regenpijp stroomt het water door de pijp naar beneden. Bij het pluvia-systeem is de regenpijp vervangen door een smallere pijp. Bij forse regenval vult de gehele afvoerleiding zich met water. Hierdoor ontstaat een drukverschil die een zuigende werking op het water op het dak creëert (een soort hevel-principe). Op deze manier wordt bij extreme regen het dak als het ware leeggezogen. Bij een degelijke bui stroomt de put doelmatig over. Dit water stroomt dan richting de bosjes aan de zijkant van het plein.

Bewustwording
Het regenwater zal tijdens een flinke bui over het plein stromen naar de open goot of de groenstroken. Hierdoor zijn de maatregelen openbaar zichtbaar. Door deze Rainproof elementen zullen kinderen op een vroege leeftijd bewust worden van regenwater. Dat regen niet negatief is, maar dat ze het ook kunnen gebruiken voor de tuin. Daarnaast zorgt het Rainproof plein ook voor bewustzijn bij de ouders en leerkrachten. Zo kunnen ze inzien dat het noodzakelijk en haalbaar is om regenwater op te vangen. De groene speelomgeving heeft een multifunctionele functie: een deel van het regenwater kan hier worden geborgen en het heeft een positief effect op het gedrag en stimulans van de kinderen. Zo draagt het Rainproof schoolplein bij aan ontlasting van de riolering en komen de kinderen weer buiten!

Proces
Het schoolplein is ontstaan in samenwerking met de opdrachtgever: Stichting Kolom, de projectleider: Albèrt Duyst, de architect: Berger Barnett en de Twee Heren. De Twee Heren zien hunzelf het liefst als vergroeners. De leefomgeving willen ze omtoveren in natuur, en dat hebben ze gedaan bij de Wereldboom. Bij de planvorming willen de Twee Heeren de gebruikers het liefst vanaf het begin erbij betrekken. Op deze manier worden de wensen van mensen en kinderen zo veel mogelijk in het ontwerp verwerkt. Zij zullen immers het schoolplein gebruiken. Er zijn bewonersavonden georganiseerd waar buurtbewoners, leerkrachten, kinderen en ouders hun ideeën konden delen met de Twee Heren. Door de samenwerking van alle partijen, hun visie en doorzettingsvermogen ligt er zo’n mooi plein rond waarschijnlijk het duurzaamste schoolgebouw van Nederland.


Locatie: De Wereldboom, Kop Zuidas, Amsterdam

Status

Voltooid

Dit gaat over een rainproof

PleinPlein

En dit moet ook rainproof

Praat mee