Subsidies

Wil je een boom planten? Of zie jij een groen dak wel zitten? De kosten voor dergelijke maatregelen zijn heel uiteenlopend. De ene maatregel is voor een paar tientjes uit te voeren, de andere kan duizenden euro’s kosten. Het is daarom goed om te weten dat er voor sommige maatregelen subsidies zijn in Amsterdam! We zetten er een aantal voor je op een rij.

Voor je huis en tuin

Geef groen en water ruimte

Met de regeling ‘Geef groen en water de ruimte‘ stimuleert Waterschap Amstel, Gooi en Vecht inwoners binnen hun gebied om zelf aan de slag te gaan. Je kan namelijk zelf veel doen. Bijvoorbeeld door regenwater op te vangen tijdens hevige buien. Dan wordt het riool niet te veel belast. En in drogere perioden kan je dit water weer gebruiken.

Deze subsidie is voor maatregelen die regenwater opvangen in jouw buurt of tuin. Denk aan een groen dak, regenton, regenwatersysteem, tegels eruit en groen erin, infiltratiekratten of zelfs het ontwerpen van een klimaatbestendige tuin. De subsidie is voor huishoudens en organisaties, zoals buurtinitiatieven of VVE. Let wel op de verschillende voorwaarden.

Betrekken bij Groen-fonds

Groene projecten die de biodiversiteit in Noord-Holland versterken én vrijwilligers bij elkaar brengen, kunnen vanaf 1 februari subsidie aanvragen uit het Betrekken bij Groen-fonds. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor €105.000 beschikbaar. Tot en met 1 maart 2022 kan elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag indienen.

Duurzame zelfbouw

Ben jij een zelfbouwer en wil je duurzaam bouwen? Ga je van het gas af en wordt je woning klimaatbestendig?

Deze subsidie kun je aanvragen als zelfstandige of collectieve bouwer. Overigens is er ook een lening mogelijk voor je duurzame bouw of verbouwing.

Bomen, groene daken en gevels

Bomen, groene daken en groene gevels vangen regenwater op en zorgen voor verkoeling. Ze dragen ook bij aan biodiversiteit.

Amsterdammers en organisaties kunnen daarom subsidie aanvragen voor de aanleg van groene daken en gevels, de aanplant van nieuwe bomen of het beschermen van monumentale bomen of ander waardevol groen. Wil jij een groen dak aanleggen? Dan bedraagt de subsidie maximaal 50% van de kosten voor het aanleggen. Één van de voornaamste voorwaarde is dat het dak ouder dan 5 jaar moet zijn.

Er kunnen momenteel geen aanvragen meer gedaan worden voor de subsidie Groen in Amsterdam. Houd de website in de gaten voor mogelijke nieuwe subsidies. 

Voor een klimaatneutrale buurt

Ruimte voor duurzaam initiatief

Start jij een duurzaam project voor je buurt? Dan is het goed om deze subsidie te bekijken.

Zowel particulieren als organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor de voorbereiding van een complex duurzaam initiatief. Complex houdt in dat het noodzakelijk is tijdens de voorbereiding om technische, juridische, organisatorische of financiële haalbaarheid te toetsen. Een eventueel onderzoek naar het draagvlak onder belanghebbenden valt hier ook onder.

Maatschappelijk initiatief voor verbinding en verbetering

Heb jij een goed idee voor de buurt? Een maatschappelijk initiatief waarmee je bewoners wilt verbinden en Amsterdam een stukje beter wil maken? Hier sluit de subsidie Integraal maatschappelijk initiatief goed bij aan. Het doel van deze regeling is om initiatieven mogelijk te maken die bijdragen aan meerdere maatschappelijke thema’s in de stad zoals duurzaamheid, armoede, groen in de stad en werkgelegenheid.

Bewonersinitiatieven voor je buurt, per stadsdeel

Organiseer jij een activiteit voor de buurt? Een leuke plantjesmarkt om de buurt te vergroenen? Of wil jij een regentonnenactie opzetten? Kijk dan bij jouw stadsdeel of jouw initiatief in aanmerking komt voor deze subsidie.

In Amsterdam is er ook inhoudelijke begeleiding beschikbaar voor bewoners die hun buurt willen vergroenen. Bij vragen en ideeën over groen in de buurt en het begeleiden bij het opzetten van een groen buurtinitiatief kan Buurtgroen020 helpen! Wil jij direct een geveltuin aanvragen of een boomspiegel beheren? Ook dat kan én helpt mee Amsterdam te vergroenen en meer regenbestendig te maken.

Woon je stadsdeel West, Centrum of Slotermeer Noordoost? Meld je dan aan voor ‘Tegels eruit, groen erin‘. Dit initiatief helpt bewoners en bedrijven om jouw tuin groener en meer rainproof te maken.

Voor ‘jouw’ schoolplein

Amsterdamse Impuls Schoolpleinen primair onderwijs

Geef je les of heb je kinderen die spelen op een school met een versteend schoolplein? Attendeer jouw school op deze subsidieregeling.

Schoolbesturen kunnen ondersteuning krijgen bij het vergroenen en tegelijkertijd rainproof maken van hun plein. Dat geldt zowel voor pleinen die alleen toegankelijk zijn via de school als voor buitenpleinen die grenzen aan de openbare ruimte (waar meestal ook een hek omheen staat). Inspiratie nodig? Onder andere De Wereldboom en Laterna Magica gingen je voor.

Natuur- en duurzaamheidseducatie

Jaarlijks stelt de gemeente Amsterdam een bedrag beschikbaar voor het ondersteunen van initiatieven voor natuur en duurzaamheid educatie. Heb je een goed idee of een project en zoek je naar een financiële impuls, dan kan je in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het NME Fonds 2022. Vanaf 15 oktober 2021 is het weer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor jouw project bij het NME fonds. Uiterlijk 17 januari 2022 hoor je of de aanvraag is toegekend.

Ga aan de slag en help mee om jouw stad regenbestendig te maken! Kom je er zelf niet uit? Of wil je hulp bij een subsidieaanvraag? Neem dan contact op met de groenspecialisten bij jou in de buurt.