Subsidies

Wil je een boom planten? Of zie jij een groen dak wel zitten? De kosten voor dergelijke maatregelen zijn heel uiteenlopend. De ene maatregel is voor een paar tientjes uit te voeren, de andere kan duizenden euro’s kosten. Het is daarom goed om te weten dat er voor sommige maatregelen subsidies zijn in Amsterdam! We zetten er een aantal voor je op een rij.

Voor je huis en tuin

Geef groen en water ruimte

Met de regeling ‘Geef groen en water de ruimte‘ stimuleert Waterschap Amstel, Gooi en Vecht inwoners binnen hun gebied om zelf aan de slag te gaan. Je kan namelijk zelf veel doen. Bijvoorbeeld door regenwater op te vangen tijdens hevige buien. Dan wordt het riool niet te veel belast. En in drogere perioden kan je dit water weer gebruiken.

Deze subsidie is voor maatregelen die regenwater opvangen in jouw buurt of tuin. Denk aan een groen dak, regenton, regenwatersysteem, tegels eruit en groen erin, infiltratiekratten of zelfs het ontwerpen van een klimaatbestendige tuin. De subsidie is voor huishoudens en organisaties, zoals buurtinitiatieven of VVE. Let wel op de verschillende voorwaarden.

Update april 2023: het geld voor 2023 is op. Dat betekent dat er voor 2023 geen subsidies meer worden gegeven. Vanaf 1 januari 2024 is de subsidieregeling weer beschikbaar. In het najaar van 2023 communiceert Waterschap AGV via onderstaande website meer informatie hierover. 

Betrekken bij Groen-fonds

Groene projecten die de biodiversiteit in Noord-Holland versterken én vrijwilligers bij elkaar brengen, kunnen vanaf 1 februari subsidie aanvragen uit het Betrekken bij Groen-fonds. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor €105.000 beschikbaar. Tot en met 1 maart 2022 kan elke vrijwilligersgroep met een goed groen idee een aanvraag indienen.

Duurzame zelfbouw

Ben jij een zelfbouwer en wil je duurzaam bouwen? Ga je van het gas af en wordt je woning klimaatbestendig?

Er is een lening van het Duurzaamheidsfonds beschikbaar voor je duurzame bouw of verbouwing. Van deze lening kan een bedrijf, maatschappelijke instelling, VVE, energiecoöperatie of bewonersgroep gebruikmaken.

Bomen, groene daken en gevels

Bomen, groene daken en groene gevels vangen regenwater op en zorgen voor verkoeling. Ze dragen ook bij aan biodiversiteit.

Amsterdammers en organisaties kunnen daarom subsidie aanvragen voor de aanleg van groene daken en gevels, de aanplant van nieuwe bomen of het beschermen van monumentale bomen of ander waardevol groen. Wil jij een groen dak aanleggen? Dan bedraagt de subsidie maximaal 50% van de kosten voor het aanleggen. Één van de voornaamste voorwaarde is dat het dak ouder dan 5 jaar moet zijn.

Update juni 2023: er kunnen momenteel geen aanvragen meer gedaan worden voor de subsidie Groen in Amsterdam. Houd de website in de gaten voor mogelijke nieuwe subsidies. 

Voor een klimaatneutrale buurt

Groen in de buurt

Heb je een goed plan om een stuk openbare ruimte in Amsterdam groener te maken? Dan kun je gebruik maken van de regeling Groen in de buurt. Als jouw plan uit te voeren is, krijg je hulp bij de uitvoering. Zie onderstaande links voor groen in de buurt:

  • Groen in de buurt: Noord.
  • Groen in de buurt: Nieuw-West. Wanneer je in Nieuw-West al zorgt voor een stukje openbaar groen (geveltuin, moestuinbak of een ander groen project) dan kun je een regenton, bord of tegel aanvragen.

Ruimte voor duurzaam initiatief

Start jij een duurzaam project voor je buurt? Dan is het goed om deze subsidie te bekijken.

Zowel particulieren als organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor de voorbereiding van een complex duurzaam initiatief. Complex houdt in dat het noodzakelijk is tijdens de voorbereiding om technische, juridische, organisatorische of financiële haalbaarheid te toetsen. Een eventueel onderzoek naar het draagvlak onder belanghebbenden valt hier ook onder.

Maatschappelijk initiatief voor verbinding en verbetering

Heb jij een goed idee voor de buurt? Een maatschappelijk initiatief waarmee je bewoners wilt verbinden en Amsterdam een stukje beter wil maken? Hier sluit de subsidie Integraal maatschappelijk initiatief goed bij aan. Het doel van deze regeling is om initiatieven mogelijk te maken die bijdragen aan meerdere maatschappelijke thema’s in de stad zoals duurzaamheid, armoede, groen in de stad en werkgelegenheid.

Bewonersinitiatieven voor je buurt, per stadsdeel

Organiseer jij een activiteit voor de buurt? Een leuke plantjesmarkt om de buurt te vergroenen? Of wil jij een regentonnenactie opzetten? Kijk dan bij jouw stadsdeel of jouw initiatief in aanmerking komt voor deze subsidie.

  • Subsidie Buurtbudgetten (alle stadsdelen): bewoners, ondernemers en organisaties kunnen plannen indienen. De gemeente toetst of ze haalbaar zijn. Daarna verdelen de bewoners het beschikbare budget over de plannen door te stemmen. De gekozen plannen worden dan uitgevoerd.
  • Subsidie Bewonersinitiatieven in Centrum, Noord, Oost, West, Zuid en Zuidoost: om initiatieven te ondersteunen die de woon- en leefbaarheid helpen verbeteren, de sociale samenhang en het onderlinge contact tussen bewoners bevorderen en de verbondenheid van bewoners met hun buurt versterken.
  • Subsidie ‘Maatschappelijk initiatief’ in OostWest en Zuidoost: voor bijvoorbeeld het (deels overnemen van het) beheer van groenvoorzieningen. De subsidie kan worden aangevraagd door (meerdere) bewoners, ondernemers en/of maatschappelijke organisaties.
  • Subsidie Weesperkei (alleen Weesp): voor een mooi initiatief in Weesp om de leefbaarheid, betrokkenheid onder de Weespers, de sociale contacten en samenhang in de straten en wijken van Weesp te vergroten.

In Amsterdam is er ook inhoudelijke begeleiding beschikbaar voor bewoners die hun buurt willen vergroenen. Bij vragen en ideeën over groen in de buurt en het begeleiden bij het opzetten van een groen buurtinitiatief kan Buurtgroen020 helpen! Wil jij direct een geveltuin aanvragen of een boomspiegel(boomtuin) beheren? Of wil je juist samen met een groep buren een stuk groen in de openbare ruimte inrichten en verzorgen? Ook dat kan én helpt mee Amsterdam te vergroenen en meer regenbestendig te maken.

Woon je in West, Tuindorp Oostzaan, Tuindorp Buiksloot, Tuindorp Nieuwendam, Centrum, Geuzenveld, Slotermeer of Sloterdijken? Meld je dan aan voor ‘Tegels eruit, groen erin‘. Dit initiatief helpt bewoners en bedrijven om hun tuin groener en meer rainproof te maken.

Voor ‘jouw’ schoolplein

Amsterdamse Impuls Schoolpleinen (AIS) primair onderwijs

Geef je les of heb je kinderen die spelen op een school met een versteend schoolplein? Attendeer jouw school op deze subsidieregeling.

Schoolbesturen kunnen ondersteuning krijgen bij het vergroenen en tegelijkertijd rainproof maken van hun plein. Dat geldt zowel voor pleinen die alleen toegankelijk zijn via de school als voor buitenpleinen die grenzen aan de openbare ruimte (waar meestal ook een hek omheen staat). Inspiratie nodig? Onder andere De Wereldboom en Laterna Magica gingen je voor.

Update eind 2022: Er kan geen subsidie meer aangevraagd worden. In september 2022 is de laatste tranche bekend gemaakt, waarmee AIS vanaf 2016 aan 140 scholen subsidie heeft kunnen geven voor het opnieuw inrichten van hun schoolpleinen. Er was voor ongeveer 140 scholen subsidie beschikbaar en daarmee loopt het traject ten einde. De laatste schoolpleinen worden in 2024 opgeleverd.

Natuur- en duurzaamheidseducatie

Jaarlijks stelt de gemeente Amsterdam een bedrag beschikbaar voor het ondersteunen van initiatieven voor natuur en duurzaamheid educatie. Heb je een goed idee of een project en zoek je naar een financiële impuls? Dan kun je in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het NME Fonds. Tot uiterlijk maandag 30 oktober 12.00 uur kun je een aanvraag indienen voor jouw project bij het NME Fonds.

Ga aan de slag en help mee om jouw stad regenbestendig te maken! Kom je er zelf niet uit? Of wil je hulp bij een subsidieaanvraag? Neem dan contact op met de groenspecialisten bij jou in de buurt.