Tipsbuurt

Maatregel
Bij vlakvormige infiltratie wordt het regenwater dat op gebouwen of op straten valt in een aangrenzende groenstrook of groengebied geïnfiltreerd. Door een licht reliëf aan te brengen, kan er ook in beperkte mate berging voor enkele uren plaats vinden.
Maatregel
Bij herinrichtingen en renovaties van de bestaande openbare ruimte en bij nieuwbouwwijken kan de weg zo aangelegd worden dat het regenwater naar gebieden stroomt waar het minder schade veroorzaakt.
Maatregel
Waterelementen zoals fonteinen verfraaien de tuin en de publieke ruimte. Ze kunnen een groot deel van het jaar gevoed worden met regenwater uit de omgeving. Zo wordt drinkwater bespaard en het rioolstelsel ontlast.
Maatregel
Een waterplein is een verdiept, multifunctioneel plein waar regenwater vanuit de omgeving naar toe kan stromen tijdens een extreme regenbui. Het water wordt daar dan tijdelijk opgevangen.
Maatregel
Bij wateroverlast door een hevige regenbui, kunnen stoepranden het water tegenhouden en samen met de straat een tijdelijke opvang voor water vormen. Zo blijven de trottoirs begaanbaar en de gevels en huizen droog.
Maatregel
Door in de winter het wateroverschot op te slaan, kan een buffer van schoon water gecreëerd worden voor de drogere zomerperiode. Deze seizoensbuffers bieden ook extra berging tijdens extreme buien.
Maatregel
Om het regenwater tijdens extreme regenbuien goed op te vangen, kunnen delen van openbaar groen ingericht worden als tijdelijke bergingszones voor regenwater.
Maatregel
Bij minder intensief gebruikte parkeerplaatsen, wegen, garageopritten en tuinen kunnen grasbetonstenen toegepast worden als waterpasserende verharding.
Maatregel
Beplanting bevordert de opname van regenwater in de bodem en verlaagt daardoor de kans op wateroverlast. Beplanting brengt bij hitte verkoeling in de stad en bevordert de biodiversiteit. Daarnaast voelen mensen zich in een stad met veel beplanting prettiger en zijn ze vaak gezonder.
Maatregel
Open stedelijke waterlopen vormen een tijdelijke regenwateropslag en voeren het water af. Deze simpele doch fraaie oplossing kan in nieuwbouwwijken worden toegepast, of bij herinrichting als er ruimte is.
Maatregel
Watervasthoudende plantenbakken houden regenwater tijdelijk vast en zuiveren het voordat het afstroomt via een afvoersysteem. Ze zijn anders dan normale plantenbakken die niet aangesloten zijn op zo’n afvoer.
Maatregel
Trambanen die niet door ander verkeer gebruikt worden, kunnen vergroend worden om regenwater te laten infiltreren.