Tipsbuurt

Maatregel
Bij herstructurering en bij nieuwbouwwijken kan de weg zo aangelegd worden dat het regenwater naar gebieden loopt waar het minder schade veroorzaakt.
Maatregel
Waterelementen zoals fonteinen verfraaien de tuin en de publieke ruimte. Ze kunnen een groot deel van het jaar gevoed worden met regenwater uit de omgeving. Zo wordt drinkwater bespaard en het rioolstelsel ontlast.
Maatregel
Een waterplein is een verdiept plein waar regenwater vanuit de omgeving naar toe stroomt en tijdelijk wordt vastgehouden.
Maatregel
Bij wateroverlast door een hevige regenbui, kunnen stoepranden het water op straat houden of richting een groenzone sturen. Zo blijven de trottoirs begaanbaar en de huizen droog.
Maatregel
Door in de winter het wateroverschot op te slaan, kan een buffer van schoon water gecreëerd worden voor de drogere zomerperiode. Deze seizoensbuffers bieden ook extra berging tijdens extreme buien.
Maatregel
Delen van openbare groengebieden kunnen ingericht worden als tijdelijke extra piekberging voor regenwater.
Maatregel
Minder intensief gebruikte parkeerplaatsen, wegen, garageopritten en tuinen kunnen waterpasserend verhard worden door het gebruik van grasbetonstenen.
Maatregel
Een kale bodem droogt sneller uit en verliest door de hardere korst het vermogen om water op te nemen. Tijdens een heftige regenbui stroomt er meer water van een uitgedroogd oppervlak dan van een beplant oppervlak.
Maatregel
Open stedelijke waterlopen kunnen regenwater afvoeren en vasthouden. Deze simpele oplossing kan in nieuwbouw worden toegepast, of bij herstructurering voor zover er ruimte is.
Maatregel
Waterbufferende plantenbakken zijn aan de onderkant dicht, gevuld met grind en aarde en daar bovenop beplanting. Ze zijn voorzien van een drainpijp en een overstort die gekoppeld zijn aan het reguliere regenwaterafvoersysteem. Ze houden een deel van het regenwater tijdelijk vast en zuiveren het voor het wordt afgevoerd.
Maatregel
Groenzones langs wegen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden voor regenwaterberging en -infiltratie. De voorwaarden zijn dat het regenwater niet te verontreinigd is door verkeer, of dat er speciale zuiveringsvoorzieningen gerealiseerd worden.
Maatregel
De ruimte tussen tramrails die niet door ander verkeer gebruikt wordt, kan onverhard worden om regenwater te infiltreren.