Tipsgebouw

Maatregel
Drempels bij buitendeuren en een iets verhoogde begane grond bieden bescherming tegen matige wateroverlast tot enkele centimeters.
Maatregel
Extensieve groene daken hebben een dunne substraatlaag en een sedumbegroeiing, eventueel aangevuld met kruiden en grassen. Ze bieden capaciteit voor regenwaterbuffering, beperken de opwarming van het dak, en zijn prettig om naar te kijken.
Maatregel
Door een rij tegels te verwijderen langs de gevel aan de straatkant en een tuintje aan te leggen, kan het van de gevel afstromende regenwater in de grond infiltreren. Ook dragen geveltuinen bij aan een groener straatbeeld.
Maatregel
Groene gevels hebben veel voordelen: ze houden regenwater vast en verdampen het later. Planten houden de gevel koel in de zomer en niet-bladverliezende soorten isoleren in de winter.
Maatregel
Een regenwaterschutting is een regenwateropvang in de vorm van een schutting. De regenwaterschutting is verkrijgbaar in modules. Hierdoor is de buffercapaciteit voor regenwater uit te breiden.
Maatregel
Om het terugstromen van vuilwater of regenwater uit het riool te voorkomen, kunnen pompen en terugslagkleppen in de woning geïnstalleerd worden.
Maatregel
Kelders met risico op wateroverlast kunnen waterrobuust worden ingericht, zodat kwetsbare en waardevolle spullen niet beschadigd raken.
Maatregel
In gebouwen met een risico op wateroverlast zullen nuts- en communicatie aansluitingen (riool, data, drinkwater, energie/warmte) in de toekomst zo aangelegd moeten worden, dat ze blijven functioneren bij extreme hoosbuien.
Maatregel
Gebouwen kunnen zo ontworpen worden dat een tijdelijke overstroming tijdens een hoosbui niet tot bouwkundige schade leidt.
Maatregel
Door gebouwen af te sluiten met schotten of luiken, wordt het water buiten gehouden. Denk hierbij niet alleen aan de afsluiting van grote openingen zoals ramen en deuren, maar ook aan kleine openingen zoals ventilatieroosters.
Maatregel
Regenwater dat op daken valt is relatief schoon en kan in plaats van drinkwater gebruikt worden voor het spoelen van de wc of het besproeien van groen. Zo wordt het regenwater vastgehouden en verdwijnt het niet direct in het riool. Bovendien bespaart het drinkwater.
Maatregel
Een retentiedak is een groen dak met onder de substraatlaag een extra laag om regenwater te bergen. Retentiedaken verhogen de sponswerking van de stad.