Tipspark

Maatregel
Om het regenwater tijdens extreme regenbuien goed op te vangen, kunnen delen van openbaar groen ingericht worden als tijdelijke bergingszones voor regenwater.
Maatregel
Bij minder intensief gebruikte parkeerplaatsen, wegen, garageopritten en tuinen kunnen grasbetonstenen toegepast worden als waterpasserende verharding.
Maatregel
Beplanting bevordert de opname van regenwater in de bodem en verlaagt daardoor de kans op wateroverlast. Beplanting brengt bij hitte verkoeling in de stad en bevordert de biodiversiteit. Daarnaast voelen mensen zich in een stad met veel beplanting prettiger en zijn ze vaak gezonder.
Maatregel
Open stedelijke waterlopen vormen een tijdelijke regenwateropslag en voeren het water af. Deze simpele doch fraaie oplossing kan in nieuwbouwwijken worden toegepast, of bij herinrichting als er ruimte is.
Maatregel
Infiltratieputten zijn buizen die verticaal in de grond geplaatst worden om regenwater in de bodem te laten zakken. De buis is open aan de onderzijde en heeft vaak ook sleuven aan de zijkanten waardoor het water kan wegstromen.
Maatregel
Bij omgekeerde drainage (Infiltratie- en Transportriool of IT-riool) wordt de regen ondergronds door een met geotextiel omwikkelde geperforeerde horizontale buis in de bodem geïnfiltreerd.
Maatregel
Een helofytenfilter is een filter dat met behulp van bepaalde planten ('helofyten') water zuivert. Helofytenfilters worden gebruikt voor de zuivering van vervuild regenwater van straten en parkeerplaatsen en kunnen zelfs afvalwater zuiveren.
Maatregel
Grind, steenslag en schelpen zijn een vorm van halfverharding. Doordat er zich ruimte bevindt tussen het materiaal, kan er regenwater in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen.
Maatregel
Houtspaanders, dennenschors en cacaodoppen zijn natuurproducten die water- en luchtdoorlatend zijn. Regenwater zakt weg in de bodem door deze zachte halfverharding, waardoor wateroverlast kan worden verminderd.
Maatregel
Klinkers met een open voeg kunnen het regenwater in de grond weg laten zakken. Het hoeft dan niet via het riool afgevoerd te worden en het grondwater wordt vanzelf aangevuld.
Maatregel
Stadsuiterwaarden zijn gebieden langs rivieren of ander oppervlaktewater. Deze uiterwaarden bergen het regenwater van omliggende gebieden dat eerst richting open water stroomt en geven zo ruimte aan het opkomende waterpeil.
Maatregel
Een alternatief op een open goot als bovengrondse afvoer is een goot afgedekt met een rooster. Deze goten belemmeren verkeer niet en kunnen zowel in de tuin als op straten en pleinen gebruikt worden.
  •