Tipspark

Maatregel
Delen van openbare groengebieden kunnen ingericht worden als tijdelijke extra piekberging voor regenwater.
Maatregel
Minder intensief gebruikte parkeerplaatsen, wegen, garageopritten en tuinen kunnen waterpasserend verhard worden door het gebruik van grasbetonstenen.
Maatregel
Een kale bodem droogt sneller uit en verliest door de hardere korst het vermogen om water op te nemen. Tijdens een heftige regenbui stroomt er meer water van een uitgedroogd oppervlak dan van een beplant oppervlak.
Maatregel
Open stedelijke waterlopen kunnen regenwater afvoeren en vasthouden. Deze simpele oplossing kan in nieuwbouw worden toegepast, of bij herstructurering voor zover er ruimte is.
Maatregel
Infiltratieputten zijn ondergrondse bodeminfiltratievoorzieningen.De groot formaat betonnen- of kunststofbuizen zijn vaak verticaal geplaatst en op het hemelwaterafvoer aangesloten. Aan de onderkant zijn ze open zodat het hemelwater kan infiltreren.
Maatregel
Bij omgekeerde drainage (Infiltratie- en Transportriool of IT-riool) wordt de regen ondergronds door een met geotextiel omwikkelde geperforeerde horizontale buis in de bodem geïnfiltreerd.
Maatregel
Een helofytenfilter is een zandfilter die meestal beplant is met rietplanten. Helofytenfilters kunnen gebruikt worden voor de zuivering van vervuild regenwater van straten en parkeerplaatsen maar kunnen ook afvalwater zuiveren.
Maatregel
Grind, steenslag en schelpen zijn een vorm van half-verharding. Regenwater kan hierdoor in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Bij heftige regenbuien helpen deze materialen om wateroverlast te verminderen.
Maatregel
Houtspaanders, dennenschors en cacaodoppen zijn natuurproducten die water- en luchtdoorlatend zijn. Regenwater kan door deze zachte half-verharding in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen.
Maatregel
Klinkers met een open voeg kunnen het regenwater in de grond weg laten zakken. Het hoeft dan niet via het riool afgevoerd te worden en het grondwater wordt vanzelf aangevuld.
Maatregel
Stadsuiterwaarden zijn gebieden langs rivieren of ander oppervlaktewater. Deze uiterwaarden bergen het regenwater van omliggende gebieden dat eerst richting open water stroomt en geven zo ruimte aan het opkomende waterpeil.
Maatregel
Een eenvoudig voorbeeld van een bovengrondse afvoer is een goot afgedekt met een rooster. Deze goten kunnen zowel in de tuin als op straten en pleinen gebruikt worden.
  •