Tipsplein

Maatregel
Infiltratiekratten vormen een ondergrondse opslagruimte voor regenwater. Vanuit deze kratten zakt het opgeslagen regenwater vertraagd weg in de bodem, richting het grondwater.
Maatregel
Een goot is een eenvoudige bovengrondse waterafvoer die zowel in de openbare ruimte als in de tuin toepasbaar is. Bij toepassing op straat stroomt het water vanaf de straat richting de open goot, waarin het water richting het hemelwaterriool, oppervlaktewater of een infiltratievoorziening wordt geleid.
Maatregel
Waterelementen zoals fonteinen verfraaien de tuin en de publieke ruimte. Ze kunnen een groot deel van het jaar gevoed worden met regenwater uit de omgeving. Zo wordt drinkwater bespaard en het rioolstelsel ontlast.
Maatregel
Een waterplein is een verdiept, multifunctioneel plein waar regenwater vanuit de omgeving naar toe kan stromen tijdens een extreme regenbui. Het water wordt daar dan tijdelijk opgevangen.
Maatregel
Om het regenwater tijdens extreme regenbuien goed op te vangen, kunnen delen van openbaar groen ingericht worden als tijdelijke bergingszones voor regenwater.
Maatregel
Bij minder intensief gebruikte parkeerplaatsen, wegen, garageopritten en tuinen kunnen grasbetonstenen toegepast worden als waterpasserende verharding.
Maatregel
Beplanting bevordert de opname van regenwater in de bodem en verlaagt daardoor de kans op wateroverlast. Beplanting brengt bij hitte verkoeling in de stad en bevordert de biodiversiteit. Daarnaast voelen mensen zich in een stad met veel beplanting prettiger en zijn ze vaak gezonder.
Maatregel
Open stedelijke waterlopen vormen een tijdelijke regenwateropslag en voeren het water af. Deze simpele doch fraaie oplossing kan in nieuwbouwwijken worden toegepast, of bij herinrichting als er ruimte is.
Maatregel
Infiltratieputten zijn buizen die verticaal in de grond geplaatst worden om regenwater in de bodem te laten zakken. De buis is open aan de onderzijde en heeft vaak ook sleuven aan de zijkanten waardoor het water kan wegstromen.
Maatregel
Bij omgekeerde drainage (Infiltratie- en Transportriool of IT-riool) wordt de regen ondergronds door een met geotextiel omwikkelde geperforeerde horizontale buis in de bodem geïnfiltreerd.
Maatregel
Een helofytenfilter is een filter dat met behulp van bepaalde planten ('helofyten') water zuivert. Helofytenfilters worden gebruikt voor de zuivering van vervuild regenwater van straten en parkeerplaatsen en kunnen zelfs afvalwater zuiveren.
Maatregel
Grind, steenslag en schelpen zijn een vorm van halfverharding. Doordat er zich ruimte bevindt tussen het materiaal, kan er regenwater in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen.