Tipsplein

Maatregel
Infiltratiekratten zijn ondergrondse bodeminfiltratievoorzieningen.Deze kunststofkratten zijn omhuld met geotextiel om dichtslibben te voorkomen.
Maatregel
Een goot is een eenvoudige bovengrondse afvoer, die past in de tuin, op straat, in parken en op pleinen. Bij toepassing op straat heeft het profiel een iets verdiepte goot in plaats van straatkolken.
Maatregel
Waterelementen zoals fonteinen verfraaien de tuin en de publieke ruimte. Ze kunnen een groot deel van het jaar gevoed worden met regenwater uit de omgeving. Zo wordt drinkwater bespaard en het rioolstelsel ontlast.
Maatregel
Een waterplein is een verdiept plein waar regenwater vanuit de omgeving naar toe stroomt en tijdelijk wordt vastgehouden.
Maatregel
Delen van openbare groengebieden kunnen ingericht worden als tijdelijke extra piekberging voor regenwater.
Maatregel
Minder intensief gebruikte parkeerplaatsen, wegen, garageopritten en tuinen kunnen waterpasserend verhard worden door het gebruik van grasbetonstenen.
Maatregel
Een kale bodem droogt sneller uit en verliest door de hardere korst het vermogen om water op te nemen. Tijdens een heftige regenbui stroomt er meer water van een uitgedroogd oppervlak dan van een beplant oppervlak.
Maatregel
Open stedelijke waterlopen kunnen regenwater afvoeren en vasthouden. Deze simpele oplossing kan in nieuwbouw worden toegepast, of bij herstructurering voor zover er ruimte is.
Maatregel
Infiltratieputten zijn ondergrondse bodeminfiltratievoorzieningen.De groot formaat betonnen- of kunststofbuizen zijn vaak verticaal geplaatst en op het hemelwaterafvoer aangesloten. Aan de onderkant zijn ze open zodat het hemelwater kan infiltreren.
Maatregel
Bij omgekeerde drainage (Infiltratie- en Transportriool of IT-riool) wordt de regen ondergronds door een met geotextiel omwikkelde geperforeerde horizontale buis in de bodem geïnfiltreerd.
Maatregel
Een helofytenfilter is een zandfilter die meestal beplant is met rietplanten. Helofytenfilters kunnen gebruikt worden voor de zuivering van vervuild regenwater van straten en parkeerplaatsen maar kunnen ook afvalwater zuiveren.
Maatregel
Grind, steenslag en schelpen zijn een vorm van half-verharding. Regenwater kan hierdoor in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Bij heftige regenbuien helpen deze materialen om wateroverlast te verminderen.