Tipsstraat

Maatregel

Een gezonde bodem is belangrijk om de voordelen van vergroening te benutten.

Tip
De gemeente beheert de openbare ruimte, maar ook jij kunt een bijdrage leveren aan het rainproof maken van je straat. Met deze tips voorkom je dat het water je huis in loopt.
Verhaal
In een nieuwe woonwijk op de Kop Zuidas leggen de gemeente en Waternet een watervertragende groenstrook aan. Deze groenstrook vangt regenwater tijdelijk op en draagt bij aan een klimaatbestendige en groene stad.
Tip
De infographic geeft in 1 overzicht welke concrete maatregelen je als bewoner of professional kan toepassen om overlast van regen te voorkomen of om ermee om te gaan. Jouw straat rainproof maken? Zo doe je dat!
Maatregel
Minder tegels in de stad heeft veel voordelen. Als regenwater op beplante grond valt in plaats van op tegels, gaat het direct de grond in en hoeft het niet via het riool afgevoerd te worden. Dit helpt wateroverlast te beperken bij extreme regenbuien.
Maatregel
Door de aanleg van verlaagde, begroeide stroken naast verharde oppervlakken stroomt regenwater af naar deze stroken, waarin het water tijdelijk wordt vastgehouden en langzaam in de grond wegzakt.
Maatregel
Een greppel vangt hemelwater op maar bergt ook water dat via een regenpijp, rioolbuis of een verhard deel van de omgeving de greppel instroomt. Vervolgens kan het water in de bodem infiltreren, of naar een sloot of vijver afgevoerd worden.
Maatregel
Een wadi is een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water zowel kan vasthouden als infiltreren. Een wadi is beloopbaar, maar niet zwaar belastbaar. Doordat wadi’s beplant zijn, passen ze goed in groengebieden en groenstroken.
Maatregel
Infiltratiekratten vormen een ondergrondse opslagruimte voor regenwater. Vanuit deze kratten zakt het opgeslagen regenwater vertraagd weg in de bodem, richting het grondwater.
Maatregel
Een goot is een eenvoudige bovengrondse waterafvoer die zowel in de openbare ruimte als in de tuin toepasbaar is. Bij toepassing op straat stroomt het water vanaf de straat richting de open goot, waarin het water richting het hemelwaterriool, oppervlaktewater of een infiltratievoorziening wordt geleid.
Maatregel
Bij herinrichtingen en renovaties van de bestaande openbare ruimte en bij nieuwbouwwijken kan de weg zo aangelegd worden dat het regenwater naar gebieden stroomt waar het minder schade veroorzaakt.
Maatregel
Bij wateroverlast door een hevige regenbui, kunnen stoepranden het water tegenhouden en samen met de straat een tijdelijke opvang voor water vormen. Zo blijven de trottoirs begaanbaar en de gevels en huizen droog.