Tipsstraat

Maatregel
Minder intensief gebruikte parkeerplaatsen, wegen, garageopritten en tuinen kunnen waterpasserend verhard worden door het gebruik van grasbetonstenen.
Maatregel
Waterbufferende plantenbakken zijn aan de onderkant dicht, gevuld met grind en aarde en daar bovenop beplanting. Ze zijn voorzien van een drainpijp en een overstort die gekoppeld zijn aan het reguliere regenwaterafvoersysteem. Ze houden een deel van het regenwater tijdelijk vast en zuiveren het voor het wordt afgevoerd.
Maatregel
Groenzones langs wegen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden voor regenwaterberging en -infiltratie. De voorwaarden zijn dat het regenwater niet te verontreinigd is door verkeer, of dat er speciale zuiveringsvoorzieningen gerealiseerd worden.
Maatregel
De ruimte tussen tramrails die niet door ander verkeer gebruikt wordt, kan onverhard worden om regenwater te infiltreren.
Maatregel
Infiltratieputten zijn ondergrondse bodeminfiltratievoorzieningen.De groot formaat betonnen- of kunststofbuizen zijn vaak verticaal geplaatst en op het hemelwaterafvoer aangesloten. Aan de onderkant zijn ze open zodat het hemelwater kan infiltreren.
Maatregel
Bij omgekeerde drainage (Infiltratie- en Transportriool of IT-riool) wordt de regen ondergronds door een met geotextiel omwikkelde geperforeerde horizontale buis in de bodem geïnfiltreerd.
Maatregel
In gebieden met een risico op wateroverlast moeten nutsvoorzieningen (riool, data, drinkwater, energie/warmte) en communicatie zo ingericht worden dat ze functioneel blijven of dat er alternatieven beschikbaar zijn tijdens wolkbreuken.
Maatregel
Klinkers met een open voeg kunnen het regenwater in de grond weg laten zakken. Het hoeft dan niet via het riool afgevoerd te worden en het grondwater wordt vanzelf aangevuld.
Maatregel
Door een rij tegels te verwijderen langs de gevel aan de straatkant en een tuintje aan te leggen, kan het van de gevel afstromende regenwater in de grond infiltreren. Ook dragen geveltuinen bij aan een groener straatbeeld.
Maatregel
Groene gevels hebben veel voordelen: ze houden regenwater vast en verdampen het later. Planten houden de gevel koel in de zomer en niet-bladverliezende soorten isoleren in de winter.
Maatregel
Een holle weg vergroot de bergings- en afvoercapaciteit van de straat. Gecombineerd met een trottoir en een iets verhoogd vloerpeil en/of drempel in huizen, kan dit wateroverlast voorkomen.
Maatregel
Strategisch geplaatste verkeersdrempels helpen het water in de gewenste richting te sturen bij wateroverlast door een hevige regenbui.