Tipsstraat

Maatregel
Om het regenwater tijdens extreme regenbuien goed op te vangen, kunnen delen van openbaar groen ingericht worden als tijdelijke bergingszones voor regenwater.
Maatregel
Bij minder intensief gebruikte parkeerplaatsen, wegen, garageopritten en tuinen kunnen grasbetonstenen toegepast worden als waterpasserende verharding.
Maatregel
Watervasthoudende plantenbakken houden regenwater tijdelijk vast en zuiveren het voordat het afstroomt via een afvoersysteem. Ze zijn anders dan normale plantenbakken die niet aangesloten zijn op zo’n afvoer.
Maatregel
Trambanen die niet door ander verkeer gebruikt worden, kunnen vergroend worden om regenwater te laten infiltreren.
Maatregel
Infiltratieputten zijn buizen die verticaal in de grond geplaatst worden om regenwater in de bodem te laten zakken. De buis is open aan de onderzijde en heeft vaak ook sleuven aan de zijkanten waardoor het water kan wegstromen.
Maatregel
Bij omgekeerde drainage (Infiltratie- en Transportriool of IT-riool) wordt de regen ondergronds door een met geotextiel omwikkelde geperforeerde horizontale buis in de bodem geïnfiltreerd.
Maatregel
Het rainproof inrichten van nutsvoorzieningen (riool, data, drinkwater, energie, warmte, communicatie), in gebieden met een risico op wateroverlast, zorgt ervoor dat deze voorzieningen functioneel blijven tijdens en na extreme regen. Ook de inzet van alternatieven kan bijdragen aan een rainproof gebied.
Maatregel
Klinkers met een open voeg kunnen het regenwater in de grond weg laten zakken. Het hoeft dan niet via het riool afgevoerd te worden en het grondwater wordt vanzelf aangevuld.
Maatregel
Door een rij tegels te verwijderen langs de gevel aan de straatkant en een tuintje aan te leggen, kan het van de gevel afstromende regenwater in de grond infiltreren. Ook dragen geveltuinen bij aan een groener straatbeeld.
Maatregel
Groene gevels hebben veel voordelen: ze houden regenwater vast en verdampen het later. Planten houden de gevel koel in de zomer en niet-bladverliezende soorten isoleren in de winter.
Maatregel
Een holle weg vergroot de wateropvang- en afvoercapaciteit van een straat. Gecombineerd met een verhoogd trottoir, een verhoogd vloerpeil en/of een drempel in huizen kan dit wateroverlast voorkomen.
Maatregel
Strategisch geplaatste verkeersdrempels helpen om regenwater in de openbare ruimte bij extreme regenbuien in de gewenste richting te sturen.