Tips voor waterbewuste pleinen

Gepubliseerd op:
30 december 2015

Pleinen zijn vaak groot en hebben meerdere functies. Maar ook deze kunnen bijdragen aan het verminderen van wateroverlast. Om ervoor te zorgen dat pleinen de regenwaterafvoer bevorderen, zal er goed gekeken moeten worden naar oplossingen die op de locatie zijn toegespitst. Omdat pleinen vaak openbaar gebied zijn, vind je hieronder tips voor bewoners, maar ook voor gemeentelijke diensten die kunnen helpen om pleinen rainproof te maken.

Tips voor bewoners

Tip 1: Praat mee op bewonersavonden

Op bewonersavonden kun je jouw mening laten horen over de inrichting en het gebruik van het plein in jouw buurt. Kom met concrete klachten, wensen en ideeën. Op die manier kun je duidelijk maken dat het huidige plein niet regenbestendig is en geef je handvatten voor een oplossing.

Tip 2: Benader je buurtcoördinator

Vaak is er iemand in de wijk actief die tussen de gemeente en buurtbewoners bemiddelt. De buurtcoördinator of participatiemakelaar kan je helpen de juiste contacten te vinden bij gemeentelijke diensten. Op de website van jouw stadsdeel kun je vinden wie de buurtcoördinator voor jouw buurt is.

Tips voor gemeentelijke diensten

Tip 1: Breng de weg van het regenwater in beeld

Er bestaan modellen zoals WOLK en 3DI die inzicht kunnen geven in wateroverlast in de buurt. Vraag Waternet om het rioleringsplan in te mogen zien. Dit kan inzicht geven in afvoercapaciteit en locaties.

Tip 2: Voer regen via oppervlaktewater af

Is er oppervlaktewater (bijvoorbeeld een sloot, gracht of vijver) in de buurt? Denk dan eens aan het bovengronds af laten stromen van het regenwater naar het oppervlaktewater. Dit kan bijvoorbeeld door open goten of stedelijke waterlopen aan. Dat is niet alleen praktisch, maar kan ook nog eens mooi zijn. En het helpt bij het vergroten van de waterbewustwording onder Amsterdammers.

Tip 3: Waterdoorlatende verharding

Waterpasserende verharding zorgt voor een natuurlijke afvoer van regenwater. Onderzoek wel eerst of de grondwaterstanden op locatie geen belemmering zijn.

Door een goede samenwerking tussen gemeente en bewoners, kunnen pleinen in de stad zo ingericht worden dat ze bijdragen aan de afvoer van regenwater. Op deze manier worden ook deze pleinen regenbestendig.

Om de stad rainproof te maken, mogen pleinen niet vergeten worden. Naast de hierboven beschreven tips voor bewoners en gemeente, kun je ook eens naar de maatregelen voor het plein kijken.