Tips

Het regenbestendig maken van de omgeving kan op vele manieren. Deze tips bieden informatie en inspiratie om de omgeving rainproof in te richten. 

Onderstaande filters helpen je om de juiste tips te vinden.

Maatregel
Bij herstructurering en bij nieuwbouwwijken kan de weg zo aangelegd worden dat het regenwater naar gebieden loopt waar het minder schade veroorzaakt.
Maatregel
Bij wateroverlast door een hevige regenbui, kunnen stoepranden het water op straat houden of richting een groenzone sturen. Zo blijven de trottoirs begaanbaar en de huizen droog.
Maatregel
Verhoogde gebouwen zijn minder kwetsbaar voor wateroverlast. Gebouwen kunnen op palen of op een verhoging van grond, zoals de traditionele terp, worden neergezet.
Maatregel
In gebieden met een risico op wateroverlast moeten nutsvoorzieningen (riool, data, drinkwater, energie/warmte) en communicatie zo ingericht worden dat ze functioneel blijven of dat er alternatieven beschikbaar zijn tijdens wolkbreuken.
Maatregel
Drempels bij buitendeuren en een iets verhoogde begane grond bieden bescherming tegen matige wateroverlast tot enkele centimeters.
Maatregel
Om het terugstromen van vuilwater of regenwater uit het riool te voorkomen, kunnen pompen en terugslagkleppen in de woning geïnstalleerd worden.
Maatregel
Kelders met risico op wateroverlast kunnen waterrobuust worden ingericht, zodat kwetsbare en waardevolle spullen niet beschadigd raken.
Maatregel
In gebouwen met een risico op wateroverlast zullen nuts- en communicatie aansluitingen (riool, data, drinkwater, energie/warmte) in de toekomst zo aangelegd moeten worden, dat ze blijven functioneren bij extreme hoosbuien.
Maatregel
Gebouwen kunnen zo ontworpen worden dat een tijdelijke overstroming tijdens een hoosbui niet tot bouwkundige schade leidt.
Maatregel
Door gebouwen af te sluiten met schotten of luiken, wordt het water buiten gehouden. Denk hierbij niet alleen aan de afsluiting van grote openingen zoals ramen en deuren, maar ook aan kleine openingen zoals ventilatieroosters.
Maatregel
Strategisch geplaatste verkeersdrempels helpen het water in de gewenste richting te sturen bij wateroverlast door een hevige regenbui.
Maatregel
Tijdelijke waterkeringen, in de vorm van verplaatsbare elementen gevuld met water of zand, kunnen in noodsituaties flexibel ingezet worden.