Primaire tabs

Afsluitbare deuropening

Afsluitbare gebouwen

Door gebouwen af te sluiten met schotten of luiken, wordt het water buiten gehouden. Denk hierbij niet alleen aan de afsluiting van grote openingen zoals ramen en deuren, maar ook aan kleine openingen zoals open stootvoegen, ventilatieroosters, mantelpijpen, brievenbussen en dergelijke.

Aan de slag!

Het is lastig om gebouwen volledig dicht te krijgen. Ondanks de hierboven genoemde maatregelen en voorzieningen, zal er vrijwel altijd water in het gebouw doordringen waardoor een combinatie met waterbestendige materialen noodzakelijk is. Gebouwen met functies die weinig openingen vereisen zoals parkeerkelders zijn makkelijker afsluitbaar uit te voeren.

schets afsluitbare gebouwen
Schematische doorsnede van afsluitbare gebouwen.

Afhankelijk van de locatie kan een kering in de openbare ruimte een robuustere en beter te controleren maatregel zijn. Vaak is het plaatsen van een tijdelijke waterkering rondom meerdere gebouwen economischer dan afzonderlijke waterkeringen te plaatsen rond elk gebouw.

Voor het verminderen van regenwaterschade is het wel van belang dat er een voorziening is voor het tijdelijk bergen en afvoeren van het regenwater dat tussen de kering en het te beschermen gebouw valt.

Afsluitbare gebouwen
Een afsluitbare woning (©Waterstopper) en een afsluitbare parkeergarage (©Aggéres). 

Afsluitbare gebouwen
©WP WASTO flood protection system

Bijkomende effecten

Waterkwaliteit    
Multifunctioneel ruimtegebruik  
Constructiekosten    
Onderhoud/beheer kosten  

Praat mee