Primaire tabs

Watertuin Erik de Roodestraat

Beplanting

Een kale bodem droogt sneller uit en verliest door de hardere korst het vermogen om water op te nemen. Tijdens een heftige regenbui stroomt er meer water van een uitgedroogd oppervlak dan van een beplant oppervlak.

Beplanting houdt water vast en verbetert door de doorworteling het infiltratievermogen van de bodem. Een beplante bodem warmt bovendien veel minder op in de zomer dan een verharde bodem. Beplanting biedt daarnaast ruimte aan allerlei ander leven en houdt door verdamping de omgeving koel.

Aan de slag!

Hoge beplanting

Kies voor vaste inheemse planten die op de bodem afgestemd zijn. Dan is water geven niet vaak nodig. Hoe hoger de beplanting, des te dieper de wortels en des te beter de doorworteling van de bodem.

Hogere beplanting zoals heesters verhoogt het opnamevermogen van de bodem met een factor drie ten opzichte van kale grond. Grote planten en bomen kunnen zelfs zoveel water verdampen, dat dit in tijden van droogte tot plaatselijke verlaging van het grondwaterpeil kan leiden.

Daar waar geen ruimte is voor een grote plant, kun je bodembedekkers gebruiken. Het onkruid krijgt door de bodembedekkers minder kans en de bodem droogt minder snel uit.

doorsnede rainproof beplanting
Schematische doorsnede rainproof beplanting.

Gazon

Een gazon kan regenwater infiltreren. Bij een licht verdiepte zone is het zelfs mogelijk om regenwater eerst te bergen en dan geleidelijk te laten infiltreren. Een gazon draagt bovendien bij aan het aanvullen van het grondwater en helpt verdroging voorkomen.

Een wild grasveld levert een grotere bijdrage aan de biodiversiteit en zorgt voor een betere doorworteling dan een gazon.

Naast gras kunnen de volgende planten goed gebruikt worden:

Zowel vochtige en droge omstandigheden                                         Vochtige omstandigheden
Lythrum  (Kattenstaart)                                                                                    Lythrum (Kattenstaart)
Bergernia  (Schoenlappersplant)                                                                 Filippendula (Spirrea)
Hosta (Hartlelie)                                                                                                    Caltha palustris (Dotterbloem)
Alchemilla (Vrouwenmantel)                                                                         Eupatorium (Koninginnekruid)
Filipendula (Spirea)                                                                                              Iris (Lis)
lysimachia (Wederik)                                                                                          Menta aquatica (Watermunt)
                                                                                                                                         Carex (Zegge)

Bijkomende effecten

Waterkwaliteit    
Luchtkwaliteit  
Biodiversiteit    
Hitte    
Multifunctioneel ruimtegebruik    
Constructiekosten  
Onderhoud/beheer kosten  

Praat mee