Primaire tabs

Geveltuintjes in Zuid

Geveltuintje

Door een rij tegels te verwijderen langs de gevel aan de straatkant en een tuintje aan te leggen, kan het van de gevel afstromende regenwater in de grond infiltreren. Ook dragen geveltuinen bij aan een groener straatbeeld.

Aan de slag!

Het aanleggen van een geveltuin heeft verschillende voordelen. Planten in de volle grond hoef je minder vaak water te geven dan planten in een pot. Door klimplanten in de geveltuin te plaatsen, blijft het begroeide deel van de gevel in de zomer koel.

De gemeente Amsterdam waardeert betrokken buurtbewoners en stimuleert de aanleg van geveltuinen. Bezoek de website voor meer informatie over het aanleggen van een geveltuin. 

Een geveltuin kan ook gecombineerd worden met een afgekoppelde regenpijp. De voorwaarde is dat er een overstortvoorziening moet zijn naar het oppervlaktewater of de straatgoot toe.

Verschillende stappen aanleg geveltuin
Schematische doorsnedes van het stappenplan voor aanleg van een geveltuin.

Geveltuin De Pijp
Geveltuintje in Amsterdam zuid. ©NMT Zuid

Ook is het mogelijk om regenwater van de regenpijp onder de geveltuin op te slaan met het installeren van zogenaamde Hydrorock blokken. Door de regenpijp eerst aan te sluiten op deze infiltratieblokken vang je een deel van het regenwater op en infiltreert het langzaam in de grond. De blokken geven het water langzaam af aan de grond, waardoor het geveltuintje er groener en gezonder uit gaat zien. 

Hydrorock onder een geveltuintje
Infiltratieblokken onder een geveltuintje.  ©Hydrorock

Bijkomende effecten

Waterkwaliteit  
Luchtkwaliteit  
Biodiversiteit  
Hitte  
Multifunctioneel ruimtegebruik  
Constructiekosten  
Onderhoud/beheer kosten  

Praat mee