Primaire tabs

Greppels

Een greppel is een kleine beplante sloot die tijdelijk regenwater vasthoudt, transporteert en infiltreert. Een greppel kan zowel nat zijn als droog staan.

Een regenwatergreppel vervult meerdere functies. Een greppel vangt hemelwater op na een heftige bui, maar bergt ook water dat via een regenpijp, rioolbuis of een verhard deel van de omgeving de greppel instroomt. Vervolgens kan het water via de greppel in de bodem infiltreren, of naar een sloot of vijver afgevoerd worden.

Greppels kunnen zo vormgegeven worden dat ze als infiltratievoorziening werken of onderdeel zijn van een groenvoorziening. Door hun groene uitstraling kunnen greppels goed in groenstroken of bermen geïntegreerd worden. Ze vragen echter wel ruimte en onderhoud. Houd er ook rekening mee dat bij een kleibodem het regenwater langer blijft staan in de greppel.

Omdat greppels niet altijd onder water staan, kunnen ze het best beplant worden met planten die zowel tegen droge als natte omstandigheden kunnen. Voorbeelden zijn de Siberische lis, kattenstaart, wederik, hartlelie en vrouwenmantel.

Greppel
Schematische doorsnede greppel ©atelier GROENBLAUW

Greppel Augustenborg
Een greppel in Augustenborg. ©André Vaxelaire

Bijkomende effecten

Waterkwaliteit      
Luchtkwaliteit  
Biodiversiteit    
Hitte  
Multifunctioneel ruimtegebruik    
Constructiekosten    
Onderhoud/beheer kosten  

Praat mee