Primaire tabs

Groen tussen de tramrails

Groen tussen tramrails

De ruimte tussen tramrails die niet door ander verkeer gebruikt wordt, kan onverhard worden om regenwater te infiltreren.

Voor verkeersruimten geldt: alleen zoveel als nodig verharden en de verharding zo doorlatend mogelijk maken voor water en lucht. Dit is beter voor de waterhuishouding en voor het bodemleven. Voor tramrails betekent dit dat de ruimte ertussen onverhard kan blijven en van begroeiing zoals gras kan worden voorzien. Gras is makkelijk te onderhouden en behoedt de bodem voor erosie.

schematische doorsnede groen tussen trambaan
Schematische doorsnede groen tussen tramrails.

Groen tussen de tramrails
Groen tussen de tramrails in de Plantagebuurt ©Elena Francissen

Bijkomende effecten

Waterkwaliteit    
Luchtkwaliteit  
Biodiversiteit  
Hitte  
Multifunctioneel ruimtegebruik    
Constructiekosten    
Onderhoud/beheer kosten    

Praat mee