Primaire tabs

Groene berm langs de IJburglaan

Groene bermen en groen langs wegen

Groenzones langs wegen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden voor regenwaterberging en -infiltratie. De voorwaarden zijn dat het regenwater niet te verontreinigd is door verkeer, of dat er speciale zuiveringsvoorzieningen gerealiseerd worden.

Aan de slag!

Voor verkeersruimten geldt: alleen zoveel als nodig verharden en de verharding zo doorlatend mogelijk maken voor water en lucht. Dit is beter voor de waterhuishouding maar ook voor het bodemleven.

Schematische doorsnede groene bermen
Schematische doorsnede van groen langs wegen.

Groene bermen en groen langs de weg helpen in beperkte mate om fijnstof te binden, maar het groen maakt de stad wel leefbaarder en biedt ruimte aan flora en fauna. Belangrijker: groenzones kunnen regenwater bergen en infiltreren. Afhankelijk van de locatie kan de zuiveringsvoorziening zowel in de vorm van natuurlijke filters met inzet van planten uitgevoerd worden, als in ondergrondse oliescheiders.  

Bijkomende effecten

Waterkwaliteit    
Luchtkwaliteit  
Biodiversiteit  
Hitte  
Multifunctioneel ruimtegebruik  
Constructiekosten  
Onderhoud/beheer kosten  

Amsterdamse Tips

Hoofdverkeersroutes mogen in Amsterdam niet afwateren op groene bermen maar moeten aangesloten worden op het riool.

Praat mee