Primaire tabs

Groene gevel

Groene gevel

Groene gevels hebben veel voordelen: ze houden regenwater vast en verdampen het later. Als de gevelplanten grondgebonden zijn, kan aflopend regenwater in de grond infiltreren. Planten houden de gevel koel in de zomer en niet-bladverliezende soorten isoleren in de winter. Groene gevels bieden bovendien ruimte aan flora en fauna.

Aan de slag!

Er zijn verschillende manieren om een groene gevel aan te leggen: met behulp van zelfklimmende planten, een klimconstructie, met bakken aan de gevel of een substraat dat aan de gevel is bevestigd. Deze laatste optie is over het algemeen duurder, omdat er meer onderhoud, bewatering en bemesting nodig is. Alleen als de planten in de volle grond staan, bijvoorbeeld in een geveltuin, draagt een groene gevel bij aan de stedelijke waterhuishouding doordat het water in de grond kan infiltreren.

De gemeente Amsterdam verstrekt subsidie voor groene daken en gevels.

Groene gevel
Schematische doorsnedes van drie verschillende groene gevel systemen.

Groene gevel Mercator bad
Groene gevel met substraat bij Mercator bad. ©Merlijn Michon

Bijkomende effecten

Waterkwaliteit  
Luchtkwaliteit  
Biodiversiteit    
Hitte    
Multifunctioneel ruimtegebruik    
Constructiekosten  
Onderhoud/beheer kosten  

Praat mee