Primaire tabs

Helofytenfilter

Helofytenfilter

Een helofytenfilter is een zandfilter die meestal beplant is met rietplanten. Helofytenfilters kunnen gebruikt worden voor de zuivering van vervuild regenwater van straten en parkeerplaatsen maar kunnen ook afvalwater zuiveren.

Aan de slag!

Bacteriën die in de wortelzone leven zuiveren het vervuilde water. De rietplanten dienen voornamelijk als beluchting voor de wortelzone en om het nitraat en fosfor op te slaan. De verschillende rietplanten onderscheiden zich onder andere in de mate waarin ze fosfaten, nitraten en zware metalen kunnen opnemen.

Verticaal helofytenfilter

Het afvalwater wordt enkele centimeters onder het filter gelijkmatig verdeeld. Door deze toevoer onder het oppervlak ontstaat er geen stankoverlast. Het afvalwater sijpelt vervolgens door de zandlaag naar de wortelzone waar de biologische zuivering plaatsvindt.

Onderin het zandfilter is een drainage aangebracht waarin het gezuiverde afvalwater wordt verzameld. Meestal worden er aan de zandlaag ijzer- of koperdeeltjes toegevoegd om fosfaten te binden. Een helofytenfilter is door het aanbrengen van folie, kleilaag of beton hydrologisch volledig afgesloten van de bodem [Aquarama, 2011].

Helofytenfilter
Schematische doorsnede horizontaal helofytenfilter  ©atelier GROENBLAUW

Belucht verticaal helofytenfilter

Als het verticale filter aanvullend wordt belucht, neemt het energiegebruik toe, maar stijgt ook het rendement van het filter met circa 200%. Door het geringere ruimtebeslag vergroot dit de toepassingsmogelijkheden in een stedelijke omgeving. Dit type filter wordt bijvoorbeeld gebruikt om het van antivries voorziene spoelwater van start- en landingsbanen op vliegvelden te zuiveren (o.a. op de vliegvelden Heathrow en Orly).

Horizontaal helofytenfilter

Er bestaan ook filters waarin het afvalwater horizontaal doorstroomt. Deze filters zijn eenvoudiger van opbouw omdat er geen drainageleidingen of pomp nodig is. Dit type filter is ook onderhoudsarmer dan verticale filters. Horizontale filters zijn geschikt voor het zuiveren van vervuild water van wegen en parkeerplaatsen.

Aquarama; “Rietland bvba wil rietveldsysteem op een hoger plan tillen”; Aquarama nummer 51, Dossier Waterzuivering & Hergebruik, 2011

Bijkomende effecten

Waterkwaliteit      
Luchtkwaliteit  
Biodiversiteit      
Hitte  
Multifunctioneel ruimtegebruik      
Constructiekosten    
Onderhoud/beheer kosten  

Data

Afmetingen: 2,5-5 m²/IE (vert.)
Afmetingen: 0,5-1 m²/IE (belucht)
Diepte: 100 cm (belucht + vert.)
Diepte: 80cm (hor. filter)
Begroeiing: helofyten zoals Gele Lis, Riet, Dwerglisdodde, Kalmoes, en Gewone Waternavel.
Kosten: € 400/IE (bij 4000 IE) |
€ 600/IE (bij 4 IE)
Onderhoud/management:            €4/IE/m²
Energiekosten: € 1/IE (bij 4000 IE) | € 4/IE (bij IE)

Aan de slag!

Amsterdamse Tips

Voer het riet na maaien af bij een sterk verontreinigd gebied.

Praat mee