Primaire tabs

Verticale infiltratie

Infiltratieputten

Infiltratieputten zijn ondergrondse bodeminfiltratievoorzieningen.De groot formaat betonnen- of kunststofbuizen zijn vaak verticaal geplaatst en op het hemelwaterafvoer aangesloten. Aan de onderkant zijn ze open zodat het hemelwater kan infiltreren. 

Aan de slag!

Ze hebben geen ruimtebeslag bovengronds. Er kan dus meer regenwater gebufferd worden en vertraagd afgegeven worden aan het grondwater. Infiltratieputten bestaan in allerlei afmetingen voor individuele huizen tot aan voorzieningen voor een heel huizenblok. Door de extra infiltratie treedt minder droogteschade, bodemdaling en verzilting op.

Schematische doorsnede van een infiltratieput
Schematische doorsnede van een infiltratieput.

Bijkomende effecten

Waterkwaliteit      
Multifunctioneel ruimtegebruik    
Constructiekosten    
Onderhoud/beheer kosten    

Data

Afmetingen: Klein percentage van het aangrenzende oppervlak
Toepassing: Kan ook toegepast worden in weinig doorlaatbare grond en met minder beschikbare ruimte
Voordeel: Vergt relatief weinig ruimte
Nadeel: Schoonmaak en onderhoud zijn noodzakelijk

Aan de slag!