Primaire tabs

Inpandige rainproof nutsvoorzieningen

In gebouwen met een risico op wateroverlast zullen nuts- en communicatie aansluitingen (riool, data, drinkwater, energie/warmte) in de toekomst zo aangelegd moeten worden, dat ze blijven functioneren bij extreme hoosbuien.

Dat betekent dat stopcontacten en schakelaars hoog in de ruimte aangelegd moeten worden, en meterkasten en cv-installatie op de verdieping of hoog op de begane grond, net als verdeelpunten van drinkwater, elektra en communicatie-infrastructuur. Kwetsbare functies in gebouwen zoals een computerruimte kunnen beter niet op de begane grond of in de kelder worden geplaatst. Bij stijgend waterpeil moeten rioleringen voorzien zijn van terugslagkleppen om te voorkomen dat de gebouwen via het riool volstromen.

Voor grote gebouwen kunnen afgesloten drinkwaterwaterreservoirs een tijdelijk alternatief zijn voor de drinkwatervoorziening. Net zoals decentrale energievoorzieningen als zonnecollectoren een alternatief zijn als de centrale voorziening uitvalt. 

Schematische doorsnede inpandige nutsvoorziening
Schematische doorsnede van regenbestendige inpandige nutsvoorzieningen.

Bijkomende effecten

Waterkwaliteit    
Multifunctioneel ruimtegebruik    
Constructiekosten    
Onderhoud/beheer kosten