Primaire tabs

rainproof materiaalkeuze souterrain

Regenbestendige constructie en materiaalkeuze

Gebouwen kunnen zo ontworpen worden dat een tijdelijke overstroming tijdens een hoosbui niet tot bouwkundige schade leidt.

Hierbij moet gedacht worden aan het toepassen van waterbestendige constructie- en afwerkingsmaterialen zoals beton, gesloten cel isolatie, baksteen, wand- en vloertegels, aluminium en stalen kozijnen, en glas. Ook het vermijden van vloerbedekking of houten vloeren in een souterrain is een eenvoudige rainproof maatregel.

Schematische doorsnede regenbestendig souterrain
Schematische doorsnede van regenbestendige vloerafwerking in een souterrain. 

Bij toepassing van deze materialen en constructiewijzen is het mogelijk dat een gebouw na een periode van wateroverlast weer relatief snel functioneel is. De werkzaamheden blijven na een periode van wateroverlast beperkt tot schoonmaken, schilderen en eventueel vervangen van beschadigde inboedel.

Aandachtspunten zijn onder andere dat de bouwelementen bestand moeten zijn tegen eventuele waterdruk of stroming en het opdrijven van de constructie. Ook moet het water makkelijk kunnen afstromen of weggepompt kunnen worden. Bij grootschalige funderings - of vloerrenovatie kan ook eens goed gekeken worden naar de aansluiting van de regenwaterbuizen afkomstig van de achterzijde van de woning. Vaak zijn die onder het huis aangesloten op het afvalwater riolerings - systeem. Met een gescheiden hemelwaterafvoer leiding onder het huis door kan eenvoudig het afvalwaterriool worden ontzien. Tot slot is het ook een mogelijkheid om zonder kruipruimte te bouwen, omdat er dan geen water en verontreinigingen onder het gebouw achter blijven.

Bijkomende effecten

Waterkwaliteit    
Multifunctioneel ruimtegebruik    
Constructiekosten    
Onderhoud/beheer kosten  

Praat mee