Primaire tabs

Kantoor Naarden regenwaterhergebruik systeem

Regenwatergebruik in utiliteitsgebouwen

Regenwater dat op daken valt is relatief schoon en kan in plaats van drinkwater gebruikt worden voor het spoelen van de wc of het besproeien van groen. Zo wordt het regenwater vastgehouden en verdwijnt het niet direct in het riool. Bovendien bespaart het drinkwater.

Aan de slag!

De waterbesparing in kantoren kan aanmerkelijk zijn, omdat het grootste gedeelte van het water in kantoren voor toiletspoeling wordt gebruikt. Over het algemeen zal het gebruik van hemelwater het aanbod overtreffen, zodat de hemelwaterinstallatie een wezenlijke bijdrage heeft aan hemelwaterbuffering en dus piekberging. Het reservoir kan gedimensioneerd worden op de beschikbare hoeveelheid neerslag.

Installaties voor het gebruik van regenwater in utiliteitsgebouwen zijn qua componenten vergelijkbaar met de installaties in woningen (zie maatregel: Installaties voor het gebruik van hemelwater in woningen); alleen is de opslagtank natuurlijk veel groter.

Schematische doorsnede regenwater hergebruik in utiliteitsgebouwen
Schematische doorsnede van regenwater hergebruik in utiliteitsgebouwen.

Rekenvoorbeeld utiliteitsgebouw

Een vierlaags kantoor met een dakoppervlak van 1000 m2, een plat dak met een kunststof dakbedekking en een gemiddelde bezetting van 160 fte’s heeft 1000 m2 x 0,065 m x 0,8 = 52 m3 regenwater per maand beschikbaar.

Een gemiddelde medewerker van een kantoor verbruikt circa 16 liter voor toiletspoeling per dag, dat is bij 20 werkdagen in de maand 320 liter per maand. Bij 160 fte’s is dat 51 m3 per maand.

Er kan dus in dit voorbeeld 100% van het normaliter gebruikte drinkwater voor toiletspoeling door hemelwater vervangen worden.

Intratuin Amsterdam slaat regenwater op voor irrigatie
Intratuin Amsterdam recyclet regenwater voor de planten. ©Merlijn Michon

Bijkomende effecten

Waterkwaliteit    
Multifunctioneel ruimtegebruik    
Constructiekosten    
Onderhoud/beheer kosten  

Praat mee