Primaire tabs

Waternet

Regenwateropslag onder gebouwen

Ook onder gebouwen kan regenwateropslag gerealiseerd worden. Een voorbeeld hiervan is het hoofdkantoor van Waternet in Amsterdam, waar een vijver onder het gebouw is gerealiseerd.

Aan de slag!

Een ander voorbeeld is de Museumparkgarage in Rotterdam. In en onder de restruimtes van de garage is 10.000m3 waterberging gerealiseerd. Met dit reservoir heeft Rotterdam 12% van de benodigde waterberging van het centrum gecreëerd.

Schematische doorsnede regenwateropslag onder gebouwen
Schematische doorsnede van regenwateropslag onder het gebouw.

Een andere mogelijkheid is om regenwaterzakken in kruipruimtes te leggen. Meerdere zakken kunnen aan elkaar gekoppeld worden en als buffervoorziening dienen. Dan moet er wel een besturingssysteem aan gekoppeld worden dat de zakken leegpompt voor de volgende bui.

Het regenwater uit de zakken kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de toiletten te spoelen. Zie voor meer informatie de maatregelen regenwatergebruik in utiliteitsgebouwen en regenwatergebruik bij woningen.

Waternet
Regenwateropslag onder het kantoor van Waternet ©atelier Dreiseit

Bijkomende effecten

Waterkwaliteit    
Multifunctioneel ruimtegebruik      
Constructiekosten      
Onderhoud/beheer kosten