Primaire tabs

Tijdelijke regenwaterbuffers Jeugdland

Tijdelijke regenwaterbuffers

Delen van openbare groengebieden kunnen ingericht worden als tijdelijke extra piekberging voor regenwater.

Aan de slag!

Bij het ontwerp van tijdelijke regenwaterbuffers is bruikbaarheid in zowel droge als natte perioden noodzakelijk. Oevers en kaden van dergelijke terreinen kunnen zo ontworpen worden dat ze inspelen op fluctuerende waterpeilen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van een getrapte kade of groene oeverzones die beter afgestemd zijn op wisselende waterpeilen.

Ook is aandacht voor de esthetische uitstraling belangrijk. Deze voorzieningen kunnen als natuurgebied ingericht worden, of als speelterrein, evenemententerrein of park gebruikt worden.

Regenwaterberging in waterspeeltuinen

Waterspeeltuinen worden de laatste jaren steeds vaker aangelegd. Ze kunnen als waterberging dienen tijdens en na heftige regenbuien en zo het regenwater zichtbaar maken. Ze moeten wel zo aangelegd worden, dat ze ook blijven functioneren als ze droogvallen.

Het boek Speelnatuur in de stadhoe maak je dat? van Jan van Arkel, geeft praktische informatie over de wet- en regelgeving, de aanleg en de vormgeving van speelnatuur. 

schets tijdelijk regenwater buffer droog
Schematische doorsnede van een droge regenwaterbuffer.

schets tijdelijke regenwaterbuffer nat
Schematische doorsnede van een natte regenwaterbuffer.Tijdelijke regenwaterbuffers Renkum
wijk “Tussen de lanen” in Doorwerth ©Eugène Heeremans

Bijkomende effecten

Waterkwaliteit    
Biodiversiteit  
Constructiekosten    
Multifunctioneel ruimtegebruik      

Praat mee