Primaire tabs

Zandzakken als tijdelijke waterkering

Tijdelijke waterkeringen

Tijdelijke waterkeringen, in de vorm van verplaatsbare elementen gevuld met water of zand, kunnen in noodsituaties flexibel ingezet worden.

Aan de slag!

Tijdelijke waterkeringen kunnen voor deuren en ramen gelegd worden. Maar ze kunnen ook gebruikt worden om hele percelen en grotere stukken straat tegen water te beschermen.

Schematische doorsnede tijdelijke waterkering
Schematische doorsnede van tijdelijke waterkering in de vorm van zandzakken.

Naast de bekende zandzakken, zijn met water gevulde tubes een goede oplossing. Het voordeel van deze voorziening is dat in één keer een heel gebied gecontroleerd en beschermd kan worden. Het nadeel is dat de regen die achter de tubes valt, weggepompt moet worden.


Instructievideo zandzakken leggen. Zie ook de handleiding zandzakken plaatsen.

Bijkomende effecten

Waterkwaliteit      
Constructiekosten      
Onderhoud/beheer kosten